VPB Almanak 2018

Betrouwbare handleiding bij aangifte VPB

Met in deel 1 van deze 2018-editie aandacht voor:

  • Renteaftrek in de vennootschapsbelasting
  • De nieuwe compartimenteringreserve bij deelnemingen
  • De(fiscale) positie van de directeur- aandeelhouder
  • Het tegengaan van verliesverdamping
  • De behandeling van de zgn. onzakelijke lening

VPB Almanak

Een compleet pakket:
De papieren almanak is uitgebreid met de online versie op FiscaalTotaal (met 13 jaar archief). Wanneer u een FiscaalTotaal of Almanak-abonnement heeft, kunt u in de app van Nextens de Fiscale cijfers en almanakken downloaden op uw telefoon of tablet/iPad.

Samenvatting:
In de editie 2018 vinden wederom alle ontwikkelingen van het afgelopen jaar hun weerslag en dat mondt waar mogelijk uit in aanwijzingen voor belastingbesparing. de Nextens VPB Almanak biedt ook een veelheid aan praktijktips waarmee voordeel kan worden behaald en valkuilen kunnen worden vermeden. de Nextens VPB Almanak 2018 is daardoor de ideale handleiding bij de aangifte vennoot-schapsbelasting voor 2017 en een uitgelezen gids voor wie werkzaam is in de belastingpraktijk, maar ook voor vennootschapsdirecteuren, advocaten, aandeelhouders en notarissen.

Het boek bevat verder thematische delen waarin wordt ingegaan op gebeurtenissen in het bestaan van een onderneming, waarbij extra aandacht moet worden besteed aan fiscale aspecten van de in dat verband te nemen beslis¬singen. In de VPB Almanak is verder alles te vinden wat u moet weten over het opleggen en de invordering van de belastingaanslagen en de middelen die de belastingplichtige ten dienste staan om zijn recht te halen. Verder worden belangrijke praktische hoofdpunten van het ondernemingsrecht besproken

Bijzondere onderwerpen in deel 1:
• Renteaftrek in de vennootschapsbelasting
• De (fi scale) positie van de directeuraandeelhouder
• De behandeling van de zgn. onzakelijke lening
• Het vermijden van verliesverdamping
• Sparen in de bv
• De innovatiebox

In deel 2 onder meer:
• Alle wetswijzigingen 2018 op een rij
• Integraal de belangrijkste beleidsbesluiten
• Nieuwe besluiten en belangrijkste arresten uit 2017 en begin 2018
• De volledige tekst van de Wet VPB per 1 januari 2018
• Extra aandacht voor horizontaal toezicht en bestuurdersaansprakelijkheid
• Vennootschapsbelasting en ondernemen over de grens

De verschijningsdatum van de VPB Almanak is april 2018. U kunt nu al uw bestelling plaatsen, dan ontvangt u de almanak in twee delen automatisch zodra hij verschenen is. Dit is ook het moment dat u de online versie op FiscaalTotaal kunt gebruiken.

De VPB Almanak 2018 is uitstekend te combineren met het Nextens VPB Programma.

Dit product betreft een abonnement. Mocht u toch belang hebben bij een eenmalige aanschaf, dan kunt u een e-mail sturen naar sales.fiscaal@reedbusiness.nl of bellen met 020 - 515 9515. Ook als u liever alleen de papieren versie wenst te ontvangen en voor al uw overige vragen, kunt u contact opnemen met onze Sales Afdeling.

* Bij bestelling ontvangt u gratis de digitale nieuwsbrief van Nextens.nl.
** Voor de verzending van dit product worden geen kosten in rekening gebracht.

Bestel deze almanak