Vlaktaks is een optie voor het nieuwe belastingstelsel

Bron: FD

Een mogelijkheid voor het nieuwe belastingstelsel is een vlaktaks, aldus staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen in de Tweede Kamer.

Geen taboes

Hij probeerde daarmee duidelijk te maken dat er wat hem betreft geen taboes zijn bij de gesprekken over de herziening van het stelsel. De herziening heeft volgens Wiebes twee doelen: de lasten op arbeid verlagen en het systeem vereenvoudigen.

Wanneer een vlaktaks, waarbij alle inkomens hetzelfde worden belast, de lasten op arbeid kan verlagen en daarmee op termijn banen creëert, is zo’n systeem volgens Wiebes een mogelijkheid.

Toeslagen verminderen

Een opvallend standpunt aangezien de coalitiepartijen VVD en PvdA zich eerder in het debat kritisch hebben uitgelaten over zo’n vlaktaks. Wiebes maakt wel een kanttekening, schrijft het FD. Om ongewenste inkomenseffecten bij een vlaktaks te corrigeren zijn volgens hem toeslagen nodig en het kabinet wil juist het aantal toeslagen verminderen. Dit zou dus in strijd zijn met het doel het systeem te vereenvoudigen.

Of de eerste maatregelen al kunnen worden meegenomen in de begroting van 2016 hangt af van de meevallers waar het kabinet volgend jaar op kan rekenen. Voor de herziening is zo’n 3 tot 5 mrd smeerolie nodig om door de herziening geen groepen te duperen.

terug