Europese Commissie heeft haast met aanpakken ‘foute’ belastingadviseurs

Bron: ANP en Europese Commissie

EU-commissaris Pierre Moscovici (Belastingen) roept de lidstaten op snel in te stemmen met zijn voorstel om belastingontwijking via belastingadviseurs en andere tussenpersonen aan te pakken. Moscovici presenteerde vandaag in Brussel een voorstel, dat eerde deze week al uitlekte.

Verplicht melden

Consulenten, bankiers, accountants en advocaten die fiscale constructies via het buitenland voor hun klanten opzetten om minder belasting te hoeven afdragen, worden in het voorstel verplicht die te melden bij hun nationale belastingdienst. Ook dringt de eurocommissaris aan op ‘forse sancties’ tegen personen die dit weigeren.

Agressieve fiscale planning

Bij recente onthullingen in de media, zoals de Panama Papers, is gebleken hoe sommige intermediairs bedrijven en particulieren actief helpen om belastingen te ontlopen, gewoonlijk met ingewikkelde grensoverschrijdende constructies. Het voorstel van vandaag wil dergelijke agressieve fiscale planning tegengaan door te zorgen voor scherper toezicht op de activiteiten van fiscale planners en belastingadviseurs die voorheen uit het zicht bleven.

“Door de onthullingen over belastingschandalen weten we dat deze tussenpersonen een centrale rol spelen bij belastingontwijking. Zij verdienen daar gigantisch aan”, zei Moscovici. Wanneer de tussenpersoon gebonden is aan beroepsgeheim, of niet in de EU is gevestigd, dan geldt de meldingsplicht voor de belastingplichtige zelf, stelt Moscovici voor.

Elk kwartaal uitwisselen

Het voorstel, dat is opgesteld als een wijziging van de richtlijn betreffende administratieve samenwerking, zal ter raadpleging aan het Europees Parlement en ter goedkeuring aan de Raad worden voorgelegd. Het is de bedoeling dat de nieuwe openbaarmakingsvereisten in werking treden op 1 januari 2019 en dat de EU-lidstaten nadien elk kwartaal inlichtingen moeten uitwisselen.

 

 

Discussie (1)

Bekijken en participeren
Geraedts & Partners
De overheden kondigen maatregelen aan de adviseurs reageren hierop. Eigenlijk is deze "sanctie" alleen maar een brevet van onvermogen van de regelgevers. Ik heb altijd al gezegd zolang de politieke kleur de maatstaf is voor onze wetgevers dan blijft het moeilijk om de beste mensen op de beste plek te krijgen. Er zijn zelfs partijen die bij een tegenslag géén beleidsverantwoordelijkheid meer aandurven ECHT LAF zo laat je de achterban echt in de steek en hoop je op nieuwe verkiezingen om dan weer wat te winnen ECHT ZIELIG
Log in of Registreer om een reactie te plaatsen
terug