‘Thematisch commentaar breekt met de gevestigde fiscale orde’

Bron: Nicolette van den Hout

Erik van Toledo is ruim 20 jaar fiscaal juridisch medewerker bij de Belastingdienst met als specialisatie levensverzekeringen. Hij is dermate gegroeid binnen zijn vakgebied dat hij over zijn specialisme zelf commentaren schrijft. Van Toledo: ‘Het voordeel van de thematische opzet van commentaren is dat ze laagdrempelig en overzichtelijk zijn. Ze zetten een volledig verhaal neer.’

Complexe materie

De fiscale regelgeving van levensverzekeringen blijkt voor menigeen erg complex te zijn. Volgens Van Toledo zien mensen door de bomen het bos niet meer waardoor men geen compleet beeld heeft van de fiscale regels. Bij de Belastingdienst ondersteunt hij de werkvloer over lijfrenteproducten en kapitaalverzekeringen. Hij helpt en adviseert collega’s bij het oplossen van specifieke casussen, schrijft fiscale memo’s en geeft bijscholing en presentaties op maat. Daarnaast participeert hij in de landelijke rechtstoepassingskennisgroep Verzekeringsproducten en Assurantiebelasting van de Belastingdienst. Van Toledo deelt zijn kennis ook met “externen”: via opleidingsinstituten en/of direct met vakspecialisten. Het commentaar in dit interview heeft Van Toledo als privépersoon gegeven.

Artikelsgewijs is middeleeuws

‘Ik ben nog van de generatie die is opgevoed met artikelsgewijs commentaar, maar dat is nu bijna middeleeuws te noemen. De Belastingdienst is in 2014 overgestapt op een meer thematische benadering van faciliteiten. FiscaalTotaal toont lef dat ze daarin volgt en dus breekt met de gevestigde fiscale “orde’’. De thematische aanpak sluit aan bij de huidige maatschappij. De fiscale wereld focust tegenwoordig op “live-events”, belangrijke gebeurtenissen in het leven zoals trouwen of overlijden. Dan is het geen onlogische gedachte om te breken met de artikelsgewijze insteek. Studenten die nu afstuderen zijn een thematische aanpak ook gewend. Zij weten niet meer, zoals de oude generatie, alle wetsartikelen uit het hoofd. Want, bij artikelsgewijs commentaar moet je wel weten bij welk wetsartikel je moet zijn. Het voordeel de thematische opzet van commentaren is dat ze laagdrempelig, zeer gebruiksvriendelijk en overzichtelijk zijn. Ze zetten een volledig verhaal neer.’

Vereiste achtergrondinformatie

‘Alleen specialisten kunnen een commentaar schrijven. Zij zijn er dagelijks mee bezig en weten veel van een materie. Vereiste is wel dat je de fiscale ontwikkelingen continue bijhoudt, dat doe ik ook, iedere dag. Het is voor mij zelfs een hobby geworden. Het is jammer dat steeds meer specialisten verdwijnen. Ze zijn veelal te duur. Hierdoor komen er steeds meer eenpitters die noodgedwongen allrounder zijn. Voor deze groep zijn commentaren extra belangrijk, zij moeten breder denken en hebben niet altijd voldoende gelegenheid om alles zelf tot in de detail uit te zoeken. De commentaren geven snel en overzichtelijk de vereiste achtergrondinformatie, die je nodig hebt om een kwalitatief goed advies te geven. Daarnaast moet het risico op een foutief advies voorkomen worden. Dat kan alleen als je fiscale kennis volledig is. De opzet van FiscaalTotaal neemt ook nog eens de drempel weg om in een materie te duiken. De commentaren zijn volledig, snel toegankelijk en de materie is makkelijk vindbaar. Ik ben misschien als auteur van een aantal commentaren van FiscaalTotaal niet helemaal onafhankelijk, maar het is een feit dat commentaren belangrijk zijn en ja, bij FiscaalTotaal is het nou eenmaal makkelijk vindbaar. De commentaren zijn fris van opzet en bovendien, innovatief te noemen. De thematische commentaren, de artikelsgewijze commentaren en de achtergrondinformatie zijn op overzichtelijke wijze aan elkaar gekoppeld.’

Commentaar van FiscaalTotaal

Volgens tax specialist van Nextens/FiscaalTotaal Abdel Tanouti MSc. komt FiscaalTotaal aan de behoefte vanuit de praktijk tegemoet. Er bestaat al artikelsgewijs commentaar van andere aanbieders, maar deze staan grotendeels los van andere waardevolle inhoud over de vraagstukken waar een adviseur tegenaan loopt. In de praktijk moet een adviseur nog steeds verschillende informatie zelf bij elkaar zoeken en ook zelf weten of achterhalen welke informatie hij/zij nodig heeft. FiscaalTotaal komt naast artikelsgewijs commentaar nog met twee aanvullende niveaus van diepgang. Zo zijn er inleidende stukken over bijvoorbeeld bedrijfsopvolging en verdiepende stukken waarin verschillende aspecten van bedrijfsopvolging verder worden uitgewerkt. ‘Het Commentaar wordt geschreven vanuit een thema waardoor meerdere belastingwetten (bijvoorbeeld IB, Successiewet en btw) worden meegenomen en het artikelsgewijs commentaar meer in context wordt geplaatst’, legt Tanouti uit. ‘Door een inleidend stuk te bieden, krijgt de adviseur een goed overzicht van wat er speelt en wat de aandachtspunten zijn. Belangrijk is verder dat wij alleen de informatie opnemen die u nodig hebt om bepaalde vraagstukken op te lossen, dus niet álle uitspraken over de “vieze bestelauto” maar alleen de jurisprudentie die u helpt bij de uitleg van het begrip “door aard en inrichting (nagenoeg) uitsluitend geschikt voor goederenvervoer”. Dit scheelt u tijd.’

Verdieping met FiscaalTotaal Commentaar

FiscaalTotaal Commentaar is de interpretatie en uitleg van wet- en regelgeving vanuit juridisch perspectief door een vooraanstaand fiscalist. Waar FiscaalTotaal u de praktische handvatten geeft, gaat de aanvullende module Commentaar de diepte in. Zo geeft u uw klant een nog completer en hoogwaardiger advies. Wilt u meer weten?
Lees dan verder op de website van FiscaalTotaal.

terug