Zzp’ers in de zorg, de laatste actualiteiten

Bron: Redactie FiscaalTotaal

De laatste tijd zijn er vele berichten verschenen over zzp’ers die in de zorg werken. Staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Lodewijk Asscher hebben onlangs antwoord gegeven op de vele vragen uit de Tweede Kamer. De redactie van FiscaalTotaal zet voor u de belangrijkste overwegingen op een rij.

Uit antwoorden op Kamervragen wordt duidelijk dat de Belastingdienst niet per se strenger is gaan handhaven bij zzp’ers in de zorg. Er is wel capaciteit gericht op situaties waar het vermoeden bestaat dat schijnzelfstandigheid voorkomt. Deze woorden lijken tegenstrijdig maar houden eigenlijk in dat er niet strenger wordt gecontroleerd op de regels van de VAR-verklaringen, maar slechts dat er meer medewerkers worden ingezet op risicogevallen.

Hoewel de discussie is ontstaan naar aanleiding van het intrekken van de VAR-winst uit onderneming (VAR-wuo) van veel mensen door de Belastingdienst, is er materieel niets veranderd voor de vraag wanneer iemand als zzp’er of werknemer gekwalificeerd moet worden. Zie themadossier Zzp’er of werknemer of het themadossier Verklaring arbeidsrelatie (VAR).

Webmodule VAR per 1 januari 2015

Er is wel een verandering aangekondigd in de aanvraagprocedure voor een VAR-verklaring. Per 1 januari 2015 wordt de huidige aanvraagprocedure voor een VAR vervangen door een webmodule waarbij opdrachtgever en opdrachtnemer zelf de beoordeling van de arbeidsrelatie kunnen/moeten toetsen. De opdrachtgever wordt gevraagd naar gegevens over het contract met de opdrachtnemer (inhoud van het contract, werkwijze, enz.). Evenals de VAR-wuo en de VAR-dga zal de webmodule kunnen leiden tot vrijwaring van de opdrachtgever. Naast verantwoordelijkheid in het aanvraagproces moet de opdrachtgever ook daarna attent blijven op de feitelijke werksituatie van de door hem ingehuurde opdrachtnemer. Als de VAR-verklaring niet meer strookt met de feitelijke werksituatie moet de opdrachtgever aan de opdrachtnemer vragen een nieuwe VAR-verklaring aan te vragen. Uit de antwoorden op de Kamervragen blijkt dat de Belastingdienst er bij een dergelijke nieuwe aanvraag van mening is dat de opdrachtgever heeft voldaan aan de meldingsplicht.

Wanneer wel en wanneer géén VAR-wuo?

Veel zzp’ers werken via een bemiddelingsbureau. Als het bemiddelingsbureau slechts bemiddelt zal er over het algemeen geen reden zijn om tussen de arbeidsverrichter en het bemiddelingsbureau een dienstbetrekking te veronderstellen. Wanneer het bemiddelingsbureau méér doet dan puur het bemiddelen ziet de Belastingdienst het contract dat tot stand komt met het bemiddelingsbureau al snel als een dienstbetrekking, want dat betekent dat de ‘zzp’er’ juist minder doet en minder verantwoordelijkheden en risico’s draagt. De zzp’er moet bijvoorbeeld zelf voldoen aan de sectorale wet- en regelgeving en zelf verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de te leveren zorg en het declaratierecht hebben. Met andere woorden: als er niet voldoende kenmerken van ondernemerschap aanwezig zijn wordt de VAR-wuo bij een controle ingetrokken door de Belastingdienst.

terug