IB Masterclass: eigenwoningschuld bij scheiding en meer

 

In de inkomstenbelasting is in rap tempo veel veranderd. Op het gebied van een eigen woning, heffingskortingen en formeel belastingrecht.

Op het gebied van een eigen woning:
Voor eigenwoningschulden die vanaf 2013 zijn aangegaan is een aflossingsplicht gekomen. Is de geldverstrekker niet administratieplichtig dan geldt een meldingsplicht. Voor bestaande eigenwoningschulden is uitgebreid overgangsrecht ontworpen. Maar hoe werkt dat uit als er twee eigen woningen zijn of als partners uit elkaar gaan? Hoe werkt het relatievermogensrecht hierop uit?

Op het gebied van heffingskortingen:
Heffingskortingen zijn inmiddels nog meer ingezet als nivelleringstechniek. In de marge is de aftrek ziektekosten verder uitgekleed, de aftrek van onderhoudskosten van monumentenpanden is vereenvoudigd. De planningstool heffingsrente heet nu belastingrente. Hoe manoeuvreert u tussen voorlopige aanslag, aangifte en aanslag?

Op het gebied van aanslag- en navorderingstermijnen:
De veranderde regels maken dit voor de aangiftepraktijk belangrijker dan ooit. In de toekomst staat ons nog de Wet Vereenvoudiging Formeel Verkeer Belastingdienst te wachten. Dit betekent andere aanslag- en navorderingstermijnen. Waar ligt de scheidslijn tussen een goedwillende en een kwaadwillende belastingplichtige?

Veel van deze punten raken de kern van uw praktijk. In de IB Masterclass staan deze onderwerpen centraal. Ook komt aan bod hoe deze en andere leerstukken in de aangiftesoftware van Elsevier (BAS en CAS Programma) dienen te worden verwerkt. U kunt ook uw eigen casusen aandragen.


Auteur:
Mw. mr. Marjolijn de Vries-van der Velden is zeven jaar werkzaam als fiscalist bij Loyens & Loeff Amsterdam. Zij is gespecialiseerd in het opstellen van complexe ib- aangifte. Tevens maakt zij deel uit van de teams DGA en Private Cliënts. In samenwerking met Elsevier geeft ze IB Masterclasses.

Lees meer over de Elsevier Masterclasses>>

terug