Flexwerkers en nieuwe wet Werk en Zekerheid

 

De Wet Werk en Zekerheid houdt ingrijpende veranderingen in op het gebied van arbeidsrecht. De wet is bedoeld om het ontslagrecht sneller en goedkoper te maken, meer mensen uit de WW aan het werk te krijgen en de rechtspositie van flexwerkers te versterken. De Tweede Kamer heeft op 18 februari de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) aangenomen en wordt nog voor 1 juli 2014 behandeld door de Eerste Kamer. Dat heeft de Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) dinsdag besloten.

Tijdelijke contract

Oneigenlijk gebruik van flexibele arbeidsvormen wordt aangepakt: er komt een betere ontslagbescherming voor werknemers die via payrolling werken en het langdurig gebruik van nul-urencontracten wordt beperkt en in de zorg helemaal verboden. Vanaf 1 juli 2014 komen al maatregelen die flexwerkers beter beschermen:

  • Proeftijd: In tijdelijke contracten van maximaal 6 maanden mag u geen proeftijd opnemen. Dat geldt ook voor een aansluitend contract.
  • Concurrentiebeding: In tijdelijke contracten mag u alleen bij bijzondere omstandigheden een concurrentiebeding opnemen. U moet in het contract motiveren welke ‘zwaarwichtige bedrijfs- of dienstbelangen’ een concurrentiebeding vereisen.
  • Aanzegtermijn: medewerkers met een tijdelijk contract een maand voor het aflopen van hun contract te horen moeten krijgen of deze wordt verlengd of afloopt. Als je als werkgever hierin verzuimt, kunnen deze medewerkers namelijk een boete claimen ter hoogte van het maandloon. Het is dus zaak tijdig in kaart te brengen welke medewerkers dit betreft en het proces hieromheen bij voorkeur te automatiseren.
  • Minderjarigen: Hebt u medewerkers in dienst onder de 18 jaar? En werken zij maximaal 12 uur? Dan gelden de ketenbepaling en de transitievergoeding niet. Ook niet als u uw medewerkers ontslaat als ze inmiddels 18 jaar zijn.

Wet werk en zekerheid

De Wet werk en zekerheid en gaat naar verwachting in per 1 juli 2015. De nieuwe regels gelden dan alleen voor arbeidscontracten die op of na 1 juli 2015 zijn afgesloten.

Tijdelijke medewerkers krijgen eerder vast dienstverband

Door wijziging van de ketenbepaling krijgt een medewerker eerder een vast dienstverband. Volgen tijdelijke arbeidscontracten elkaar binnen 6 maanden (nu 3 maanden) op? Dan ontstaat na een periode van 2 jaar (nu 3 jaar) of bij een 4e contract een vast dienstverband.

Ontslagprocedure

De preventieve ontslagtoets blijft en er komt  een vast voorgeschreven route: ontslag om bedrijfseconomische reden en wegens langdurige arbeidsongeschiktheid gaan via het UWV en ontslag om persoonlijke redenen gaat via de kantonrechter. De procedures zullen minder tijd kosten. Nu krijgt de ene werknemer, via de kantonrechter, een gouden handdruk, terwijl de andere werknemer, via het UWV, zonder vergoeding op straat komt te staan. Dat verschil komt te vervallen.

Transitievergoeding

Alle werknemers krijgen na een arbeidsovereenkomst van ten minste twee jaar recht op deze vergoeding die gebruikt kan worden voor scholing en om over te stappen naar een andere baan of een ander beroep. Voor de kleine bedrijven komt een overgangstermijn, zij mogen tot 2020 een lagere ontslagvergoeding betalen als zij personeel gedwongen moeten ontslaan vanwege een slechte financiële situatie. De vergoeding wordt maximaal € 75.000, en maximaal een jaarsalaris voor mensen die meer verdienen dan € 75.000 per jaar. De transitievergoeding is afhankelijk van het aantal jaren dat uw medewerker in dienst is geweest:

  • Een ontslagen medewerker krijgt per gewerkt dienstjaar 1/3 maandsalaris als vergoeding.
  • Heeft een medewerker 10 dienstjaren dan krijgt hij vanaf het 10e dienstjaar een vergoeding van een 1/2 maandsalaris per dienstjaar.
  • Is een medewerker 50 jaar of ouder? En heeft 10 of meer dienstjaren dan krijgt hij vanaf het 10e dienstjaar een vergoeding van 1 maandsalaris per dienstjaar. Dit geldt niet als u minder dan 25 werknemers in dienst hebt.

WW

De maximale duur van door de overheid betaalde WW wordt van 1 januari 2016 tot 2019 stapje voor stapje teruggebracht van 38 naar 24 maanden. Werkgevers en werknemers kunnen in de cao afspraken maken om de WW-uitkeringen na 24 maanden – tot 38 maanden – zelf te betalen. Van mensen die langer dan een half jaar in de WW zitten, wordt verwacht dat ze al het beschikbare werk aanvaarden. Als mensen dan minder loon krijgen dan de WW-uitkering bedraagt, wordt dat bedrag aangevuld vanuit de WW, zodat werken vanuit de WW altijd loont.

Zomerreces eerste Kamer

Het is onzeker of alle wetten van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het zomerreces kunnen worden behandeld. Daarom heeft de Kamercommissie voorrang gegeven aan de drie wetten. Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) plaatsen vraagtekens bij de kwaliteit van de wet en deden vorige week een oproep aan de Eerste Kamer om de wet aan te passen en uit te stellen.

Seminar?

Elsevier Nextens is voornemens om een seminar te organiseren over de fiscale gevolgen van de wetswijzigingen in de wet Werk en Zekerheid. Heeft u interesse in het bijwonen van het seminar ‘de fiscale gevolgen van de wet Werk en Zekerheid’? Vul ons formulier achter de link in en wij nemen contact met u op.

 

terug