Eindejaarstips 2014 en aandachtspunten

 

Het eind van 2014 nadert. De redactie van FiscaalTotaal heeft een aantal eindejaarstips voor u op een rij gezet.

Schenk nu nog tot € 100.000 belastingvrij
Tot 1 januari 2015 kan iedereen maximaal € 100.000 aan een ander schenken zonder dat daarover schenkbelasting is verschuldigd. De voorwaarde is wel dat het geschonken bedrag gebruikt wordt voor de verwerving van een eigen woning, de aflossing van een eigenwoningschuld of restschuld. Naar aanleiding van Kamervragen is een goedkeuring getroffen voor de schenking ten behoeve van een nog niet gebouwde woning. Zie het besluit van 5 november 2014, nr. BLKB2014/1865M (per 15 november 2014 in werking getreden).

Profiteer nog van 22% aanmerkelijkbelangtarief
In 2014 hoeven dga’s maar 22% belasting te betalen over het dividend dat zij van hun bv ontvangen, voor zover dat in totaal niet meer bedraagt dan € 250.000. Over het meerdere betalen zij 25% belasting. Op 1 januari 2015 vervalt de tijdelijke schijf tot € 250.000 en geldt alleen nog het tarief van 25%. Dit kan een reden zijn om nog vóór de jaarwisseling de bv dividend te laten uitkeren. Zie ook het besluit BLKB2014/1901M over de toepassing en het aangeven bij de Belastingdienst van het verlaagd ab-tarief.

De werkkostenregeling
Vanaf 1 januari 2015 moeten alle werkgevers verplicht gebruikmaken van de werkkostenregeling (WKR). Er is dus geen ontkomen meer aan. Als een organisatie nog niet is overgestapt op de werkkostenregeling moet er nog veel gebeuren. Hiervoor is het stappenplan werkkostenregeling handig. Als er al wordt gewerkt met de werkkostenregeling, moet er rekening worden gehouden met de verlaging van de vrije ruimte van 1,5% naar 1,2%, want de vrije ruimte kan hierdoor eerder overschreden worden.

Kiezen voor de concernregeling binnen de WKR
Door gebruik te maken van deze regeling hoeft er binnen een concern niet langer een splitsing gemaakt te worden tussen vergoedingen en verstrekkingen die deels voor werknemers van het ene concernonderdeel zijn en deels voor een ander. Er moet wel voldaan worden aan de voorwaarden. Zie 10.2 Fiscale wijzer Werkkostenregeling.

Geef uw werknemers in 2015 belastingvrij een pc of smartphone
Gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur is vrijgesteld van belasting als ze voldoen aan het noodzakelijkheidscriterium. Dit is het geval als: 1. de voorziening naar het redelijke oordeel van de werkgever noodzakelijk is voor een behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking, 2. de werkgever de voorziening betaalt en de kosten niet doorberekent aan de werknemer, 3. de werknemer de voorziening teruggeeft of de restwaarde van de voorziening aan de werkgever betaalt als hij deze niet meer nodig heeft voor de dienstbetrekking.

Verklaring arbeidsrelatie
In 2015 gaat de wet- en regelgeving voor de VAR veranderen. Daarvoor ligt er een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer. Het is op dit moment nog niet bekend of het wetsvoorstel de eindstreep in het parlement gaat halen en wanneer de nieuwe wet ingaat. Als de nieuwe wet- en regelgeving is ingegaan, kunt u geen VAR meer aanvragen. U vraagt dan digitaal een ‘Beschikking geen loonheffingen’ aan. Zie ook de redactionele berichten Forse kritiek op wetsvoorstel Beschikking geen loonheffingen (BGL) levert nog niets op en VAR wordt Beschikking geen loonheffingen.

Mini one stop shop-regeling (Moss)
Vanaf 1 januari 2015 zijn digitale diensten aan particulieren belast in het land waar de particulier woont. Om te voorkomen dat u zich in elke EU-lidstaat waar u digitale diensten levert, moet registreren, wordt de mini One Stop Shop-regeling (MOSS) ingevoerd. Hiermee kunt u de btw over de geleverde diensten aan particulieren aangeven via één lidstaat van de EU. Zie ook: Hoe werkt de One Stop Shop-regeling voor digitale diensten?.

In 2014 nog snel stamrecht uitkeren
De stamrecht-bv is per 1 januari 2014 afgeschaft. Voor op 31 december 2013 al bestaande gevallen is overgangsrecht getroffen. In deze gevallen kan men nog een stamrecht in de bv houden. Het overgangsrecht waarbij de stamrechtvrijstelling van toepassing is, geldt soms ook nog bij ontslag van een werknemer in 2014. Uiterlijk 31 december 2013 moet het ontslag dan zijn aangezegd en moet de ontslagdatum vaststaan. Vervolgens moet het ontslag binnen een korte termijn uitgevoerd worden. Van een korte termijn is in elk geval sprake als het gaat om de wettelijke opzegtermijn (met een maximum van zes maanden). Oftewel, de werknemer moet dan uiterlijk 1 juli 2014 uit dienst zijn.

Bouw pensioen op als zzp’er
Per 1 januari 2015 is het mogelijk om als zelfstandige zonder personeel deel te nemen aan het ZZP-pensioenfonds. Een zzp’er zal naar eigen inzicht vrijwillig bedragen kunnen inleggen en daarbij zelf kiezen voor zijn pensioenleeftijd. Deze leeftijd moet wel liggen tussen de 60 en 70 jaar. De pensioenuitkering zal een looptijd van 10, 15 of 20 jaar hebben. Het opgebouwde vermogen zal niet opeisbaar zijn door derden. Zie de website: https://www.zzppensioen.nl/.

Check of de fiscale eenheid (nog) in uw voordeel werkt
Gelet op het huidige economische klimaat kan het voordelig zijn om de fiscale eenheid nog dit jaar te verbreken. Hierdoor kunt u wellicht meerdere keren gebruikmaken van het tariefopstapje in de vennootschapsbelasting (20% over de eerste € 200.000).

Slim gebruik maken van btw-aangiftetermijnen
Als u btw moet afdragen dan kan er een financieringsvoordeel gerealiseerd worden als u kiest voor aangifte doen per kwartaal. Als u steeds btw terugkrijgt, kunt u kiezen voor een maandelijkse btw-aangifte.

Btw terugvragen uit EU-lidstaten
Heel veel ondernemers vragen de in andere EU-lidstaten betaalde btw niet terug, terwijl dit heel eenvoudig kan via de Nederlandse Belastingdienst. Het moet wel gebeuren vóór 30 september 2015, maar u hoeft niet te wachten tot augustus of september. U kunt de in 2014 in het buitenland betaalde btw nu al terugvragen. Zie Btw terugvragen uit andere EU-landen – laat geen geld liggen!

Importeer nu gebruikte auto’s
Bij het importeren van een gebruikte auto mag men per 1 januari 2015 geen taxatierapport meer gebruiken voor de grondslagbepaling voor de BPM. Dit is alleen nog maar toegestaan voor voertuigen die behoorlijk beschadigd zijn (meer dan normale gebruiksschade) en voor zeer zeldzame voertuigen die niet voorkomen op de koerslijsten. Bij het importeren van een auto wordt het te betalen bedrag aan BPM na 2014 vastgesteld door gebruik te maken van de forfaitaire tabel of een koerslijst.

 

U kunt hyperlinks uit bovenstaand artikel alleen openen wanneer u een abonnement op de Kennisbank FiscaalTotaal heeft.
Bent u op zoek naar fiscale verdieping voor een betrouwbaar advies aan uw klant? Lees meer over FiscaalTotaal en vraag een demo aan!

 

terug