De veranderingen in het aangifteproces voor het komende jaar

 

Aart van den Brink hoofdredacteur fiscale software presenteerde op de Elsevier Nextens klantendag een overzicht van de belangrijkste veranderingen in het aangifteproces voor het komende jaar.

Datahonger van de overheid

Opvallend is dat er steeds meer gegevens kunnen worden verzonden naar de Belastingdienst, waarvan een aantal ‘verplicht’ is.  “Een onstilbare datahonger van de overheid,” aldus Aart van den Brink in zijn presentatie op de Elsevier Nextens Klantendag over de ontwikkelingen in het vakgebied.

De IB aangifte over 2014

De eigen woning
In het ontwerp van het (papieren) aangiftebiljet 2014 zijn velden opgenomen voor het aandeel van de fiscale partner in eigendom van de woning en aandeel in de schuld. Verder werd gevraagd naar de ingangsdatum van de hypotheek en een datum van complete aflossing. Uitvraag op het aangiftebiljet betekent verplicht invullen en dus extra werk voor intermediairs om deze gegevens te verzamelen. Onduidelijk was o.a. hoe men om moest gaan met verdeling tussen deeljaarpartners.

Inmiddels is er (ook op 13 oktober!) een memo van de Belastingdienst verschenen waarin precies deze uitvraag (die al gepubliceerd is via het papieren F-biljet 2014) wordt teruggetrokken!

Niet verplicht, maar waarschijnlijk wel praktisch (zie verder), is de uitvraag van het WOZ-nummer van de eigen woning en een eventuele aanhorigheid.

Giftenaftrek periodieke giften
Bij de specificatie worden nu ‘verplicht’ uitgevraagd een transactienummer en het rsin van de instelling. Als het om een notariële akte gaat mag een ‘0’ worden ingevuld bij het transactienummer. Het niet invullen van dit soort verplichte gegevens kan eventueel tot vragen leiden.

Lijfrenten
De specificatie lijfrenteaftrek/aftrek premies arbeidsongeschiktheidsverzekering is ‘verplicht’.

Aandelen
Ook een rekeningnummer kan worden ingevuld. We gaan een melding geven als bij buitenlandse aandelen ingehouden Nederlandse dividendbelasting wordt ingevuld. Dit is bronbelasting die op een andere plaats moet worden aangegeven.

Vervallen regeling
De overgangsregeling studiekosten en, de overgangsregeling monumentenwoning zijn vervallen.

M-biljet elektronisch
Het aangiftebiljet voor migranten (M-biljet) kan vanaf de aangifte over 2014 elektronisch worden verzonden.

Het is dan niet meer nodig de invulbare PDF-biljetten van de belastingdienst te gebruiken. Dit geldt ook voor Co (C biljetten voor ondernemers).

Uitstelregeling

Vanaf 2015 (uitstel over 2014) vervalt de terugkoppel cd rom. U ontvangt via SBR de terugmelding betreffende al dan niet goedgekeurde uitstelverzoeken. Hoe dit er precies zal uitzien is nog niet bekend.

Vooringevulde aangifte (VIA)

Vanaf voorjaar 2015 is het mogelijk om aangiftegegevens over 2014 van klanten op te halen, de zogenaamde vooringevulde aangifte. Dit is een nieuw proces. Dit jaar wordt dan ook gezien als een introductiejaar met testen in de praktijk en gecontroleerde opschaling.

Het proces bevat de volgende stappen:

 1. U vraagt de registratie van de machtiging aan via Digipoort
 2. Uw klant ontvangt een brief van de Belastingdienst met een machtigingscode en geeft die aan u (Opt-in! Deze procedure wijkt dus af van de machtiging voor het ontvangen van een SBA).
 3. U voert de (36-cijferige)-machtigingscode in activeert de machtiging via een bericht naar Digipoort
 4. Activeren moet geschieden binnen zes weken nadat u de aanvraag hebt gestart
 5. U haalt de gegevens van de vooringevulde aangifte op
 6. Bij voorkeur als u de aangifte van uw klant gaat doen
 7. Eén aanvraag per BSN (dus bij fiscale partners haalt u twee bestanden op)
 8.  De machtiging geldt per jaar

Gegevens worden getoond en kunnen overgenomen worden in de aangifte (handmatig of wellicht via een wizard). Hierbij is regelmatig een beslissing van u nodig (bijv. of een woning in box 1 of drie valt, of in het ondernemingsvermogen). Denk ook aan de rol van geconverteerde gegevens uit het vorig jaar. Eventuele WOZ-nummers e.d. kunnen hierbij ook van belang zijn.

Voor dit proces maakt u ook gebruik van uw PKI overheid services certificaat.

DigiD mogelijkheid vervalt
De mogelijkheid om met eigen DigiD en met de DigiD machtiging van de klant om VIA gegevens op te halen zal vanaf de aangifte 2015 komen te vervallen. Dit geldt ook voor het insturen van een (particuliere) aangifte.

Va-biljet 2015

De alleenstaande ouderkorting en aftrek levensonderhoud kinderen vervallen. Naast enkele fiscale wijzigingen, is de grootste verandering de uitvraag t.b.v. de buitenlandse belastingplichtige die al dan niet kwalificeert als binnenlandse belastingplichtige.

Bij VA-biljetten is het voorspellen van de voorlopige aanslag ook afhankelijk van het al dan niet inbouwen van nieuwe regeling door de Belastingdienst zelf. Bij de VA 2014 is gebleken dat de Belastingdienst de nieuwe belastingwetgeving niet op tijd kon inbouwen in haar eigen programma en verscheen vervolgens wetgeving dat de Belastingdienst dat ook niet meer verplicht is.

SBA’s en massaal automatisch uitbreiden

Het Servicebericht Aanslag is voor IB 2013 en VA 2014 ingevoerd, terwijl daarnaast ook de Elektronische Kopieën van Aanslagen nog bleven bestaan. Vanaf IB 2014/VA 2015 worden alleen SBA’s vertrekt aan fiscaal intermediairs met een machtiging van hun klant. Voor dit proces maakt u ook gebruik van uw PKI overheid services certificaat.

De kwaliteit van het aanvraagproces, de documentatie en de presentatie van SBA’s waren in 2014 nog een bron van zorg. De printstraat van de Belastingdienst blijkt een knelpunt.

Let op dat als u een SBA wilt ontvangen met betrekking tot voorlopige aanslagen 2015 u tijdig een aanvraag doet. Als u gebruik gemaakt heeft van het massaal automatisch uitbreiden van augustus is dit al geregeld.

Service Bericht Toeslagen vanaf 2015

In 2014 was het al mogelijk toeslagen aan te vragen via Digipoort. Vanaf 2015 wordt dat de standaard.

Vanaf toeslagjaar 2015 komen ook Service Bericht Toeslagen beschikbaar, het bericht zal lijken op dat wat de klant ook ontvangt. Hiervoor zal een aanvraagproces worden ingericht die lijkt op die voor SBA’s: machtinging aanvragen, de klant hoeft bij toestemming niet te reageren (opt-out), machtiging wordt automatisch geactiveerd. Ook voor dit proces maakt u ook gebruik van uw PKI overheid services certificaat. De machtinging geldt per jaar, maar waarschijnlijk komt ook voor dit proces (vanaf 2016) massaal automatisch uitbreiden beschikbaar.

VPB 2014

Nieuw uitgevraagd worden o.a. de Compartimenteringsreserve en een specificatie van de verliesverrekening bij een fiscale eenheid.

KvK Deponering

Wij zullen de mogelijkheid toevoegen om een deponering te doen aan de Kamer van Koophandel via Digipoort van een jaarrekening. Uitsluitend geldend voor bedrijfsklasse klein (met automatische bepaling van de bedrijfsklasse). Hierbij wordt uitgebreid gebruik gemaakt van cijfers die voor de VPB-aangifte zijn ingevoerd, u heeft de keuze tussen fiscaal en commercieel met de mogelijkheid om toelichtingen te geven op o.a. grondslagen. Ook de afdruk van de te deponeren jaarrekening, eventueel inclusief aanvullende (niet verzonden) toelichtingen, komt beschikbaar.

Overige ontwikkelingen

 • Loonaangiften kunnen vanaf 2015 ook via SBR worden ingezonden
 • Suppleties BTW kunnen binnenkort (invoering van juni werd uitgesteld door de Belastingdienst) ook via SBR.
  In het klankbordgroepoverleg maakte de Belastingdienst bekend dat de digitale suppletie OB-berichten naar verwachting niet voor het begin van 2015 open zal worden gesteld.
 • Melding uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto binnenkort actief.

Terugblik op de klantendag

Deze klantendag werd veel gevraagd en erg geïnformeerd wat wij allemaal van plan zijn” blikt Aart van den Brink, hoofdredacteur Elsevier Nextens aangiftesoftware terug. “Wat je merkt is dat de belastingadviseur tegenwoordig veel verplichtingen krijgt, hij moet ontzettend veel dingen doen. Er was veel reactie op de zaken die nu op ze afkomen, hoe om te gaan met de datahonger van de overheid. Je merkt dat ze van ons verwachten dat wij het in onze software op een goede manier voor ze gaan regelen. Een goede les van deze dag.

 Bekijk een samenvatting van de Elsevier Nextens klantendag>

Laat u bijpraten!

Elsevier Nextens organiseert in december diverse praktijkmiddagen en seminars waarin de laatste wijzigingen worden geduid voor MKB-adviseurs. Bekijk het aanbod>

terug