Bronbelasting verrekenen

 

Nederlandse beleggers hebben €423 miljoen aan belastingteruggave bij buitenlandse belastingdiensten laten liggen in 2010. De in het buitenland geheven bronbelasting kan meestal worden verrekend met de Nederlandse inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting door aangifte te doen.

Verekeningspercentage

Er komt nooit meer bronbelasting voor verrekening in aanmerking dan een bepaald percentage dat per land verschillend kan zijn en ook nog per type inkomsten (dividenden, renten en royalty’s) (zie Elsevier IB Almanak 2011 10.5.17.6.).

Het BAS- en VPB programma laten bij de berekeningen per land zien wat als bronbelasting bij nederland kan worden teruggevraagd en wat eventueel in het buitenland moet worden geclaimd. Deze maximeringen kunnen worden aangezet door het type inkomsten in te markeren (dividend/rente/royalty).

Terugclaimen

Als een bronland dan meer heeft in gehouden dan het in het verdrag genoemde percentage kan in veel gevallen het meerdere in dat bronland worden geclaimd. Dit is geen standaardprocedure, zie ook de reacties op het bericht ‘Beleggers laten brontaks liggen’.

Evenredigheidsmethode

Voor alle duidelijkheid. Er geldt bij verrekening van bronbelasting met de nederlandse belasting ook nog een maximering via de zogenaamde evenredigheidsmethode (niet meer aftrekken dan de nederlandse belastingdruk) en op de totale belasting in de betreffende inkomstenbox. Mocht hierdoor bronbelasting niet verrekenbaar zijn, dan schuift het onverrekende deel door naar volgend jaar (zie Elsevier IB Almanak 2011 Let op bij 10.5.17.2).

Voorbeeld

Meneer Jansen ontvang uit een buitenland € 1000 dividend, met inhouding van € 200 bronbelasting, terwijl het verdrag met dit land een maximum kent van 15%. Op zijn Nederlandse aangifteformulier geeft Jansen € 150 bronbelasting op. Hij kan proberen in dat land de niet verrekenbare € 50 te ontvangen.

Het inkomen in box 3 van Jansen is dit jaar zodanig dat hij maar € 80 belasting betaalt. De aftrek ter voorkoming van dubbele belasting in box 3 voor dit jaar is dan € 80. Hij mag volgend jaar nog € 70 aftrekken.

Let op!

In box 1 geldt in veel gevallen geen verrekening van bronbelasting maar de evenredigheidsmethode (ook als er geen belasting is ingehouden of minder dan de evenredigheidsmethode). De toelichting bij het aangiftebiljet geeft aan dat u bij toepassing van de evenredigheidsmethode geen bronbelasting moet invullen (anders wordt de lagere bronbelasting verrekend).

terug