Brede agenda Belastingdienst is een beetje smal

Bron: Redactie FiscaalTotaal

Staatssecretaris Wiebes heeft onlangs de centrale thema’s in de Brede agenda voor de Belastingdienst aan de Tweede en Eerste Kamer gestuurd. De redactie van FiscaalTotaal zet deze thema’s voor u op een rijtje.

Werkprocessen

Volgens Wiebes is het noodzakelijk dat de Belastingdienst de komende jaren de werkprocessen vernieuwt en verbetert. Uit een uitgebreide analyse blijkt dat de Belastingdienst een professionele organisatie is, maar dat deze organisatie niet voorbereid is op wat er van haar wordt verwacht. Wiebes is daarom van mening dat interne werkprocessen verbeterd moeten worden zodat de organisatie voldoet aan de verwachting.

Aanleiding

De recentelijke problemen omtrent de belastingen en toeslagen vormden de aanleiding voor de uitgebreide analyse. Uit de analyse blijkt verder dat er drie belangrijke knelpunten zijn die moeten worden opgelost.

1. Ten eerste zijn er steeds vaker fiscale wijzigingen die de Belastingdienst moet opnemen in haar werkprocessen. Deze wijzigingen nemen alsmaar toe. Hierdoor is het voor de Belastingdienst erg moeilijk om deze wijzigingen uit te voeren. Dit heeft weer tot gevolg dat de kans op incidenten met belastingen en toeslagen groter wordt. Daarom moet volgens Wiebes de complexiteit worden verminderd. Dit kan door de fiscale wetgeving te vereenvoudigen. De steun van de Kamer is hierbij onmisbaar.

2. Ten tweede zijn de processen van de Belastingdienst niet goed genoeg voor het huidige verandertempo. Ook wordt vaak gebruik gemaakt van massale processen terwijl mensen tegenwoordig juist gewend zijn aan persoonlijk contact. Daarom is het noodzakelijk dat de Belastingdienst de huidige massale processen vernieuwt en verbetert. Hierbij moet wel in het achterhoofd worden gehouden dat dit alleen in stapjes kan worden gedaan omdat de dagelijkse inning van belastinggeld niet in gevaar mag komen.

3. Als laatste constateert Wiebes dat het niet duidelijk is wat de samenleving van de Belastingdienst kan verwachten. Hiertoe is het noodzakelijk dat er een objectivering van de prestaties van de Belastingdienst plaatsvindt. Dit kan door middel van betere normen en betere communicatie over de prestaties en fouten.

Deze fiscale agenda voor de Belastingdienst om tot een betere uitvoering van de fiscale wetgeving te komen, zal veel tijd kosten. Wiebes: “De belastingbetaler verdient snel resultaat en verwacht dat ook. Maar een snel resultaat zit er niet in, er moeten regelingen worden vereenvoudigd en de ICT-structuur moet verder evolueren. De problematiek is in jaren ontstaan en wordt niet in dagen opgelost.”

Toekomst

Naar onze mening is het goed dat de staatssecretaris aandacht schenkt aan deze problematiek en de moeite neemt om een uitgebreide analyse te doen van de huidige problemen. Onduidelijk is echter wat voor oplossing de staatssecretaris voor ogen heeft en welke andere problemen zich voordoen. Duidelijk is wel dat het jaren zal duren voordat de eerste resultaten zich tonen. Dit zal waarschijnlijk pas over vijf jaar zijn. Ook dan zullen fouten onvermijdelijk zijn, hoe goed de ICT-processen ook zijn en hoe goed de Belastingdienst zijn taak ook uitvoert.

terug