Verwerkersovereenkomst voor alle Nextens klanten

 

Op grond van de AVG bent u verplicht een verwerkersovereenkomst af te sluiten met partijen die gegevens verwerken van uw klanten. Reed Business, als uitgever van Nextens, verwerkt gegevens van uw klanten. Om het u gemakkelijk te maken zullen wij binnenkort een verwerkersovereenkomst online plaatsen die u voor dit doel kunt ondertekenen en naar ons kunt retourneren.

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Volgens deze AVG bent u onder meer verplicht om een verwerkersovereenkomst af te sluiten met partijen die persoonsgegevens van uw klanten verwerken. Reed Business B.V., waarvan Nextens onderdeel uitmaakt, verwerkt op basis van de met u gesloten overeenkomst ook gegevens namens u. U bent dus ook verplicht een verwerkersovereenkomst met ons af te sluiten.

Om u hierin goed te ondersteunen, is er vanuit RELX waarvan Reed Business een bedrijfsonderdeel is een standaard verwerkersovereenkomst opgesteld. De Nederlandstalige versie is hier beschikbaar en in de footer van www.nextens.nl. U kunt deze verwerkersovereenkomst downloaden, ondertekenen en retour zenden naar dataprotection@reedbusiness.com.

Discussie (0)

Bekijken en participeren
Log in of Registreer om een reactie te plaatsen
terug