Verkeerde Serviceberichten Aanslag Vpb voor 2016 en 2017

 

De Belastingdienst meldt dat er iets misgaat met de Serviceberichten Aanslag (SBA’s) voor 2016 en 2017 voor de vennootschapsbelasting (Vpb). Als uw klant een voorlopige aanslag voor 2016 of 2017 heeft gekregen, dan is de bijbehorende SBA die u krijgt, een SBA voor een definitieve aanslag of een beschikking.

Niet verwerkt

De Belastingdienst meldt dat de fout komt door een aanpassing in de codes van de berichtsoort. Door deze fout van de Belastingdienst zijn deze aangepaste codes niet opgenomen in de gegevensspecificatie voor de Vpb. Daardoor zijn ze niet verwerkt in Nextens.

Wat nu?

Nextens haalt ’s nachts de SBA’s automatisch op. De Belastingdienst raadt in dat geval aan om nader bericht van de dienst af te wachten.

Vanaf volgende week gaat de Belastingdienst het juiste veld gebruiken. Wij nemen in onze volgende release een verbeterde interpretatie op en zullen de reeds ontvangen SBA’s ook gaan herinterpreteren. De Belastingdienst gaat deze SBA’s dus niet opnieuw verzenden (wat weer tot andere problemen zou kunnen leiden).

Wat gaat er precies mis?

Het eerste bericht dat we van de Belastingdienst kregen:

In de gepubliceerde Gegevensspecificatie VPB-Med-2016 DAVA-9 is een onjuiste tabel berichtsoort opgenomen. Er is sprake van een verschuiving van nummers en de bijbehorende teksten. De oude nummering VPB10 en volgend is qua inhoud een positie opgeschoven.

Voorbeeld: de oude VPB10 is nu VPB11, de oude VPB11 is nu VPB12.

Dit leidt bijvoorbeeld tot SBA _VpB_2016 die door de commerciële software onjuist als definitieve aanslag worden aangemerkt, terwijl het een voorlopige aanslag bedoeld te zijn.

Het tweede bericht dat we van de Belastingdienst kregen:

In de gepubliceerde Gegevensspecificatie VPB-Med-2016 DAVA-9 is een onjuiste tabel berichtsoort VPB mededeling opgenomen.

Er is sprake van een verschuiving van nummers en de bijbehorende teksten. De oude nummering VPB10 en volgende is qua inhoud een positie opgeschoven (de oude VPB10 is nu VPB11, de oude VPB11 is nu VPB12, etc.). Dit leidt ertoe dat wij (Belastingdienst red.) vanaf 17 januari jl. Service Berichten Aanslag van de VPB (2016 en 2017) hebben verstuurd met een onjuist berichtsoort.

Alvorens wij nieuwe specificaties uitleveren, gaan wij bekijken hoe wij dit probleem, samen met u (Nextens red.), het beste kunnen oplossen.

terug