Update over het uitblijven van SBA’s

Bron: Belastingdienst

Elsevier Nextens is door de Belastingdienst geïnformeerd over het uitblijven van de SBA IB 2016. In de papieren VA IB 2016 waren foute teksten geslopen. Als gevolg daarvan heeft de Belastingdienst gekeken of dit hersteld kon worden. Hierdoor is de verzending van de papieren aanslagen en ook de SBA onderbroken.

Voorbeeld onjuiste teksten

De Belastingdienst geeft aan dat het niet mogelijk was de aanslagen te verzenden. Alle voorlopige aanslagen IB 2016 worden dan alsnog verstuurd (ook de SBA’s). Bij de onjuiste teksten moet u denken aan een tekst als:

Bent u nog werkzaam in België?

U staat bij de Belastingdienst geregistreerd als werkzaam in België. Valt u in 2016 niet meer onder de algemene en/of bijzondere compensatieregeling? Of zijn er andere wijzigingen? Neem dan contact op met de Belastingdienst PDB, kantoor Roosendaal, team grensarbeid. Het telefoonnummer is 088 – 157 44 33.’

Waar een juiste tekst had moeten zijn:

Gegevens van uw partner

Er is geen rekening gehouden met de gegevens van uw partner. Volgens uw aangifte 2015 is een verzoek tot echtscheiding of scheiding van tafel en bed ingediend. Ook staan u en uw partner in 2015 niet meer op hetzelfde adres ingeschreven. In dit geval bent u geen fiscale partners meer. Zie belastingdienst.nl.’

Excuusbrief van de Belastingdienst

De Belastingdienst stuurt een excuusbrief hiervoor apart naar deze klanten. U hoeft daarvoor geen contact op te nemen met de Belastingdienst. In de SBA wordt deze informatie niet verzonden, deze onjuiste informatie komt u in de SBA niet tegen.

SBA’s binnen enkele dagen

De Belastingdienst heeft aangegeven dat vanaf woensdagmiddag SBA’s weer klaargezet gaan worden. Dit zal betekenen dat in de komende dagen u SBA’s gaat ontvangen. Meestal wordt het klaarzetten van SBA’s door de Belastingdienst in batches gedaan, waardoor het enige dagen kan duren dat u de SBA’s ziet binnenkomen.

terug