Releasenotes Nextens VPB 2013.4

 

Met Nextens VPB 2013 kunt u VPB-aangiftes 2013 indienden bij de Belastingdienst. Aan enkele functionaliteiten van VPB 2013 wordt nog gewerkt, deze volgen in een latere release.

Elsevier Nextens VPB release notes versie 2.3, 15 december 2014.
U werkt nu in VPB versie 2013.4, deze versie bevat de volgende updates:

U werkt nu in VPB versie 2013.4, deze versie bevat de volgende updates:

  • Handmatig vergrendelen / ontgrendelen aangiften, een vergrendelde aangifte kleurt groen
  • Afdrukkeuzes worden nu per aangifte opgeslagen

Wanneer u een Nextens VPB Programma abonnement heeft, werkt u automatisch in de laatste versie. De bovenstaande functionaliteiten zijn toegevoegd aan Elsevier Nextens en zijn een update op de functionaliteiten uit VPB 2013 versie 1,2 en 3:

  • De help over VPB: bij vragen over het aangiftescherm klikt u op het vraagteken of drukt u op F1
  • Het migreren van uw klantgegevens uit de Elsevier desktopsoftware, zie ook het stappenplan>
  • Jaarstukken importeren vanuit Excel/CSV import vanuit administratieve software
  • Consolidatie van de Fiscale Eenheid
  • Foutmeldingen en/of waarschuwingen bij onlogische invoer van de balans bij fiscaal ondernemingsvermogen en/of onlogische investering en ingebruikneming data

De bovenstaande functionaliteiten zijn toegevoegd aan Elsevier Nextens. Heeft u een abonnement dan kunt u van start met het Nextens VPB Programma.

Planning
Let op, aan onderstaande functionaliteiten wordt nog gewerkt, deze komen in een volgende release:

  • VPB Lang boekjaar vanaf 2015
  • Verantwoordelijke medewerker per klant aanwijzen voor de workflowstappen: invoeren, controleren, accorderen, verzenden (planning januari 2015)
  • Uitstel aanvragen (planning maart 2015)

Vragen of feedback?
Handige tips voor het eerste gebruik vindt u in de snel op weg-handleiding (PDF). Bekijk ook de Elsevier Nextens Tutorials. Mocht u hulp nodig hebben bij het overzetten van uw gegevens of bij het programma dan kunt u onze Technische Service Desk bereiken op tel. 0314 – 356 358 of mailen naar tsd@reedbusiness.nl. Ook voor andere vragen of suggesties kunt u uiteraard contact opnemen. Met uw input maken wij Nextens nog beter.

Discussie (0)

Bekijken en participeren
Log in of Registreer om een reactie te plaatsen
terug