Release notes Elsevier Nextens 22 april: splitsing ondernemingen

 

Deze release zorgt in de eerste plaats voor een beter onderscheid tussen verschillende types ondernemingen.

Types ondernemingen

We bieden bij de klantgegevens nu de mogelijkheid om voor een onderneming aan te geven welke werkzaamheden worden verricht, Vpb of BTW of beiden. Op grond van reeds gemaakte aangiften zal Nextens uw klantgegevens automatisch bijwerken. Uiteraard kunt u instellingen zelf veranderen.

klant2

Dit leidt tot een beter overzicht op het klantendossier, waar alleen die activiteit wordt getoond die daadwerkelijk wordt verricht. Bij BTW-ondernemingen met een persoonlijk BSN worden bovendien niet meer de storende Vpb-elementen getoond.

In de klantenlijst laten we de verschillende ondernemingstypen zien met hun eigen Klanttype en icoontje. Uiteraard met de mogelijkheid om op het type te filteren en sorteren. In een volgende release zullen we dit ook opnemen in de aangiftelijst.

klanten

Uitstelregeling

In het inleverschema kunt u de planning volgens uitstelregeling en de daadwerkelijke inzending met elkaar vergelijken. Verder is het inlezen van de terugkoppel cd-rom actief en wordt de datum van terugkoppeling automatisch gevuld. Dit kan ook handmatig gebeuren voor als u gebruik maakt van terugkoppeling op lijsten.

Verbeteringen

Er zijn enkele verbeteringen uitgeleverd in de afdruk van de rapporten. Verder werkte het meesturen van kantoorgegevens in IB 2013 tijdelijk niet meer. Dit is aangepast.

terug