Release notes Nextens 8 september 2015: verbeteringen jaarstukken koppelen en vormgeving rapporten

 

In deze release zijn met name enkele technische verbeteringen opgenomen, waaronder het koppelen van jaarstukken en de vormgeving van rapporten.

Technische verbeteringen

 • Het Jaarstukkoppelscherm is aangepast voor IB 2014. Hierdoor is het nu gemakkelijker om jaarstukken te zoeken en te koppelen aan de IB 2014 aangifte.
 • Op het Specificatie rapport werd het onderdeel “Rente en kosten van eigenwoningschuld” geprint, ook als er geen bedragen waren ingevuld. Dit is verbeterd.
 • Bij het zoeken van personen in de klantenlijsten kunt u nu ook gebruikmaken van tussenvoegsels.
 • In IB 2013 gaf het afdrukken van een M-biljet op een invulbaar PDF in sommige gevallen een storing. Dit is verholpen. Vanaf IB 2014 is het versturen van M-biljetten elektronisch vereist.
 • De vormgeving van de rapporten van VPB 2014 is nog op enkele punten verbeterd.

In de volgende release

In de release van eind september zijn enkele toevoegingen gepland gericht op het accordeerproces:

 • Het accorderen van aangiften IB 2014, BTW/ICP 2015 en VPB 2014 via portals van andere leveranciers. Als eerste wordt accorderen via PinkWeb aangeboden. Er is overleg met andere partijen om hetzelfde proces in te richten.
 • De workflow van het aangifteproces wordt aangepast op het accorderen. Zo wordt een extra stap toegevoegd: ‘wacht op akkoord van klant’. Deze stap kan ook worden overgeslagen.
 • Het is ook mogelijk om aangiften waarvoor akkoord is ontvangen te verzenden vanuit de overzichtslijst Aangiften, zodat u hiervoor het dossier niet apart hoeft te openen.
 • Accorderen via het Nextens Klantportaal: naast de koppeling met PinkWeb lanceren wij met de volgende release ook accorderen via het Nextens Klantportaal. Volledig geïntegreerd en puur gericht op het accorderen, waardoor wij het u tegen een zeer voordelig tarief kunnen aanbieden. Tot eind 2015 maakt u gratis gebruik van accorderen via het Nextens Klantportaal, zodat u deze functionaliteit zelf kunt ervaren. Binnenkort informeren wij u hier in meer detail over.

Op de planning

Op dit moment wordt er gewerkt aan enkele belangrijke onderdelen die op de planning staan voor de herfst:

 • Middeling: met gegevens uit aangiften, ontvangen of geïmporteerde SBA’s of handmatig ingevoerde gegevens.
 • Rechten en rollen: het afschermen van klanten, aangiften of delen van het werk voor verschillende medewerkers.
 • Het splitsen en samenvoegen van aangever en partner.

Zie ook de planningspagina>

terug