Release notes Nextens 8 oktober 2015: accorderen en middeling

 

In deze release zijn twee functionele toepassingen aan Nextens toegevoegd. Het gaat hier om accorderen en middeling in IB vanaf 2010.

Accorderen

Vanaf deze release kunt u uw klant de aangifte online laten goedkeuren.
Op het scherm Controle afronden is hiervoor een extra vraag toegevoegd:
Wilt u deze aangifte door uw klant laten accorderen via een accorderingsportaal.

Controle afronden scherm

Accordering kan via het Nextens Klantportaal, maar indien gewenst kan dit ook via een klantportaal van andere aanbieders. In deze release is accordering via PinkWeb beschikbaar, CreAim volgt in november. Met andere partijen is overleg gaande. Deze optie geldt voor aangiften vanaf IB 2014, VPB 2014, BTW 2015 en ICP 2015.

Wat u moet doen om dit onderdeel in te richten en wat de mogelijkheden zijn leest u in de Nextens help onder Accorderen.

Let op: pas uw e-mail templates aan
Indien u al eerder gebruik heeft gemaakt van de Nextens Klantportaal is het verstandig om de e-mail templates aan te passen omdat er nieuwe functionaliteiten beschikbaar zijn gekomen. Als u nog niet bent aangemeld bij de Nextens Klantportaal, dan krijgt u automatisch de nieuwe default templates.

Daarnaast hebben we alle klanten afgemeld voor de Nextens Klantportaal die wel waren aangemeld maar niet geactiveerd door de klant. Dit kwam voornamelijk doordat e-mails werden geblokkeerd door verschillende spamfilters. Dit probleem is verholpen en u kunt deze klanten opnieuw aanmelden voor de Nextens Klantportaal.

Middeling

Een belangrijke nieuwe functionaliteit is middeling, dat we hebben toegevoegd aan het Klantdossier. Berekeningen vanaf 2010 worden ondersteund.

middeling

De benodigde cijfers kunnen handmatig worden toegevoegd, maar ook worden opgehaald uit verzonden aangiften of ontvangen SBA’s. Zie de F1-help bij het scherm Middeling voor meer informatie. Middelingverzoeken kunnen niet elektronisch worden verzonden. Dit moet dus nog op papier.

Splitsen aangiften van ex-partners

In IB 2014 is het nu mogelijk om een aangiftedossier van aangever en partner te splitsen. Dit is bedoeld om te gebruiken na de conversie van de aangifte uit het vorige jaar, wanneer twee personen uit elkaar zijn gegaan. U treft dit aan in het Klantdossier.

aangifte splitsen

Overige verbeteringen

 • Op het instellingenscherm Tellingen is het nu mogelijk om te zien hoeveel aangiften u van uw jaarstaffel heeft gebruikt. De verzending van VPB-aangiften werd in enkele gevallen tegengehouden indien er geen percentage was ingevuld. Deze conditie was te streng en is vervangen door een waarschuwing dat een nul-bedrag wordt verzonden.
 • Ook is het is nu mogelijk om SBA’s in te lezen die u via een ander fiscaal pakket heeft ontvangen. Dit kan ook met SBA’s die met de Elsevier Communicatie Module zijn ontvangen. Zie de helpfunctie bij Instellingen/Migratie.
 • De uitsteldatum van de partner wordt nu wel bijgewerkt bij wijzigingen.
 • Enkele rapportageverbeteringen zijn gemaakt in IB 2014 en BTW ICP.
 • De laadtijd van de Klanten- en Aangiftenlijsten is verbeterd.
 • In sommige gevallen werden er werkzaamheden dubbel aangemaakt voor BTW en ICP. Dit is nu verholpen.
 • Verder zijn enkele controles toegevoegd bij het importeren van ICP gegevens.

In de volgende release 

In de volgende release eind oktober verwachten we o.a.:

 • Samenvoegen en omdraaien aangever en partner
 • SBA machtigingen aanvragen/continueren 2016

 Op de planning 

 • Rechten en rollen
 • IBVA 2016
 • VAVPB 2016
 • Ondersteuning meerdere beconnummers

Zie ook de Elsevier Nextens planningspagina>

Let op: vervanging van certificaten

Voor veel intermediairs geldt dat hun PKI-overheid certificaat aan vervanging toe is. Vergeet niet om hier tijdig aan te beginnen. Zie het scherm Instellingen/Certificaten voor de geldigheidsduur. De vervanging vereist met name extra aandacht als uw nieuwe certificaat een ander handelsregisternummer gaat bevatten dan het huidige.

Ons advies is om het aanvraagproces 8 weken voor het verlopen van uw certificaat op te starten.
U kunt hier meer informatie vinden en het aanvraagproces starten>

terug