Release notes Nextens 8 juni 2016: heffingsvrij vermogen, aangiftekenmerk en medewerkers toonbaar op lijsten

 

Met deze release zijn enkele fiscale veranderingen aangebracht zoals de goedkeuring van het heffingsvrij vermogen voor niet kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen. Bovendien is het nu mogelijk om het aangiftekenmerk te printen op de aanbiedingsbrief en is de wens meegenomen om de verantwoordelijke te tonen van de verschillende werkzaamheden voor een klant in de aangiftelijsten.

Toepassen goedkeuring heffingsvrij vermogen

De staatssecretaris heeft goedgekeurd (25 april 2016, DGB 2016/1731M) dat het heffingsvrije vermogen ook in aanmerking mag worden genomen voor niet kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen. Het besluit is in werking getreden met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin dit besluit is geplaatst (29 april 2016).

Om rekening te kunnen houden met reeds ingediende aangiften hebben we voor de toepassing van deze berekening de volgende vraag toegevoegd: Toepassen goedkeuring heffingsvrij vermogen (bij niet kwalificeren)? opgenomen op het scherm Aanslagen/Inkomen-verdeling box 3.  Deze vraag is zichtbaar als er sprake is van een C- of M-biljet. Ook als er sprake is van partiële buitenlandse belastingplicht zal deze vraag zichtbaar zijn. Deze wijziging is nu doorgevoerd met deze release voor IB 2015. Er staan nog enkele vragen uit bij de Belastingdienst voor IB 2014.

Deze goedkeuring is eveneens verwerkt voor VA-IB 2015 en VA-IB 2016, zonder overigens de oude berekening te handhaven. Bij verzending van nieuwe VA’s wordt daarom automatisch de goedkeuring toegepast.

Heffingsvrij vermogen screenshot

Print Aangiftekenmerk

Vanaf nu is het mogelijk om het aangiftekenmerk te printen op de aanbiedingsbrief door middel van de tag [Aangiftekenmerk]. Deze functionaliteit is beschikbaar in de volgende producten: IB 2014/2015 & Vpb 2014/2015. Voor BTW 2015/2016 & ICP 2015/2016 wordt het berichtkenmerk automatisch aangemaakt en geprint op de rapportages nadat het verzendbestand is aangemaakt.

Let op: Deze wijzigingen gelden niet voor reeds verzonden aangiften.

Medewerkers toonbaar op aangiftelijsten

Een veel gehoorde wens was het tonen van de verantwoordelijke van de verschillende werkzaamheden voor een klant in de aangiftelijsten. Deze functionaliteit hebben we nu doorgevoerd op de volgende lijsten: Aangiften, SBA, Werkzaamheden en Uitstel. U kunt ook een Excel export maken van deze nieuwe kolommen via “Excel export maken” in het actie menu en vervolgens het selecteren van deze kolommen.

medewerkers aangiftelijst screenshot

VPB 2014/2015

Met deze release zijn diverse verbeteringen doorgevoerd in de rapportages van de fiscale eenheid. Er zijn extra meldingen toegevoegd in het geval dat het niet toegestaan is om negatieve waardes te versturen. Daarnaast is de verzending van de verliezen van de moedermaatschappij aangepast.

Let op: Als de verliezen van de moedermaatschappij niet werden verzonden kreeg u een error van Digipoort terug. U kunt de aangifte nu opnieuw insturen.

Suppletie

Duizendtallen worden nu zonder punt geprint op het invulbare PDF-formulier.

Uitstel

In sommige gevallen werden aangiften met korte boekjaren niet meegeteld in het inleverschema. Dit is hersteld en de aangiften worden nu automatisch meegeteld in het inleverschema. Dit geldt ook voor reeds verzonden aangiften.

VIA

We kregen de melding dat het in sommige gevallen niet mogelijk was om voor de tweede keer een VIA machtiging aan te vragen. Dit probleem is nu verholpen.

SBA

Met deze release is tot slot het probleem verholpen met het sorteren op alfabetische volgorde van klantnamen op de SBA-lijst.

terug