Release notes Nextens 6 juli 2016: zorgtoeslag, huurtoeslag, KvK deponering en Exact Online koppeling

 

Met deze release maakt Nextens het mogelijk zorgtoeslag en huurtoeslag aan te vragen over 2016. Bovendien ondersteunt Nextens nu het deponeren van jaarrekeningen voor bedrijfsklasse micro en klein. Daarnaast is de koppeling met Exact Online nu live en zijn er enkele technische en inhoudelijke verbeteringen doorgevoerd.

Zorgtoeslag en huurtoeslag 2016 beschikbaar

Vanaf deze release ondersteunt Nextens voor gebruikers van Nextens Premium het aanvragen en muteren van zorgtoeslag en huurtoeslag over 2016. Kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget worden in een volgende release opgeleverd. U maakt een toeslagdossier aan in het klantdossier onder IB 2016. Aangemaakte dossiers worden getoond onder de tab Aangiften.

In het toeslagdossier geeft u (eenmalig) de huidige stand van zaken aan (een toeslag loopt of niet) waarna u de in te sturen berichten kunt markeren en gezamenlijk Verzenden (dus niet via een verzendknop per scherm zoals in CasWin, maar alles tegelijk). Onder Acties kunt u de berekening afdrukken.

Verdere uitleg bij Toeslagen is beschikbaar via de F1-help functie.

Zorgtoeslag

KvK-deponering voor bedrijfsklasse Micro en Klein

Vanaf deze release ondersteunt Nextens het deponeren van jaarrekeningen voor bedrijfsklasse micro en klein. Hiervoor is een extra tab opgenomen binnen de aangifte Vennootschapsbelasting 2015. Elektronische deponering is over 2015 niet verplicht.

Nextens maakt hierbij gebruik van reeds aanwezige cijfers in de VPB-aangifte. Het onderdeel KvK bevat een aantal controles en waarschuwingen ten behoeve van verzending, maar biedt ook veel ruimte voor eigen keuzes bij het vervullen van de deponeringsplicht. Verder is door ons bij bedrijfsklasse klein een keuze gemaakt uit alle mogelijke verzendrubrieken.

KvK bepaling soort onderneming

Zie de F1-help bij KvK voor extra informatie of het Nextens Help Document Deponeren bij KvK, met name over de door ons gemaakte keuzes en de zaken waar u zelf op dient te letten. Zo is het vaker deponeren van een vastgestelde jaarrekening formeel niet toegestaan.

Koppeling met Exact Online

Vanaf deze release ondersteunt Nextens het importeren van jaarstukken in de aangiften IB 2015 en VPB 2015, rechtstreeks uit een met Exact Online onderhouden administratie. Hieraan voorafgaand is het wel nodig dat u in Exact Online (eenmalig) een mapping aanbrengt. Zie de F1-help onder Importeren Jaarstukken of het Nextens Help Document Importeren van Jaarstukken.

Aan de administratiepakketten die via een exportbestand aan Nextens kunnen worden gekoppeld kan nu ook Yuki boekhoudsoftware worden toegevoegd.

Technische en inhoudelijke verbeteringen

Met deze release heeft Nextens tevens enkele technische en inhoudelijke verbeteringen doorgevoerd:

  • Bij het ophalen van de cijfers uit de SBA werd onder bepaalde omstandigheden de ontvangen voorlopige teruggaaf bij de betaalde bedragen opgeteld in plaats van afgetrokken. Dit is verbeterd voor nieuw te verwerken SBA’s. Bij bestaande getoonde bedragen dient u de wijziging zelf even aan te brengen.
  • Afronding bij de berekening van de belaste waarde van een uitkering uit kapitaalverzekering.
  • Berekening van de aanslag Zvw op buitenlands loon bij een M-biljet.
  • Onterechte melding lang boekjaar bij gebroken boekjaar (i.v.m. schrikkeljaar) bij VPB-aangiften.
  • Enkele afdrukverbeteringen.
  • Onder omstandigheden gaf het invullen van het veld ‘klant tot’ een niet ter zake doende foutmelding.

Automatische SBA-machtigingen vanaf 1 augustus

De Belastingdienst meldt ons dat vanaf 1 augustus 2016 het automatische proces voor het uitbreiden van SBA machtigingen IB, VPB en BTW 2017 zal worden begonnen. Voor klanten voor wie u dan een actieve SBA machtiging hebt, wordt deze uitgebreid naar volgend jaar. Hierdoor bent u verzekerd van SBA’s van voorlopige aanslagen 2017. Meer informatie hierover is te vinden op deze pagina van de Belastingdienst. Machtingen voor het ontvangen van VIA-berichten (vooraf ingevulde aangifte) moet u elk jaar opnieuw aanvragen.

Discussie (2)

Bekijken en participeren
thaas
Reed Business Information
Dank voor uw bericht. We hebben de bijlage even getest en deze linkt nu naar het Importeren van Jaarstukken.
HBG & Partners
Veel belovende release. Ik ben benieuwd naar de praktijk! Overigens is de bijlage Importeren van jaarstukken niet goed. Daar zit de bijlage Deponeren Publicatiestukken bij Kamer van Koophandel achter.
Log in of Registreer om een reactie te plaatsen
terug