Release notes Nextens 5 april 2016: Accorderen, printinstellingen en controles IB 2015

 

In deze release zijn de volgende technische veranderingen aangebracht: accorderen via Dapas, printinstellingen voor de verschillende belastingsoorten en voor IB 2015 hebben we enkele controles toegevoegd.

Accorderen via Dapas

Nextens biedt voor aangiften IB, VPB én BTW en opgaven ICP de mogelijkheid om aangiften online door uw klant te laten accorderen, voordat u deze naar de Belastingdienst stuurt. Vanaf deze release kan de accordering van een aangifte ook verlopen via Dapas. U kunt via Instellingen > Koppelingen de provider Dapas configureren. De Service url is in Nextens reeds bekend. U hoeft alleen uw subdomein van het Dapas portaal, gebruikersnaam en wachtwoord van Dapas in te vullen. Het subdomein van het Dapas portaal en uw gebruikersnaam en wachtwoord verkrijgt u van Dapas.

Accordering is ook mogelijk via Pinkweb, CreAim en Reeleezee of het Nextens Klantportaal. Zie hiervoor ook de Help bij het scherm Instellingen > Koppelingen.

IB 2015

We hebben enkele controles toegevoegd ten behoeve van de verzending, met name bij de aangiften van buitenlandse belastingplichtigen die niet kwalificeren als binnenlandse belastingplichtigen. Let dan ook op de vraag over belastingplicht in Nederland. (dat wil zeggen: inkomsten of bezittingen in Nederland). Deze vraag moet ook met ja worden beantwoord als de Nederlandse inkomsten aan het buitenland worden toegerekend.

C-biljet

Als een belastingplichtige ten onrechte een C-biljet ontvangt (zowel niet-belastingplichtig als niet-premieplichtig is), dan geldt dat het biljet moet worden ondertekend en teruggezonden naar Postbus 2590, 6401 DB Heerlen Nederland.

M-biljet

Bij het M-biljet hebben we de berekening van de heffingskorting IB niet meer gekoppeld aan de vraag of er belastingplicht in Nederland geldt. Deze koppeling is voor het C-biljet wel relevant.

Let op!

Vanaf de aangifte IB 2016 geldt in buitenlandse situaties dat de heffingskorting IB tijdsevenredig moet worden toegepast op de periode van kwalificeren als binnenlandse belastingplichtige.

Afdruk

De afdruk op het Rapport en de vermogensvergelijking van de specificaties van box 3 is voor buitenlandse belastingplichtigen verder uitgebreid.

Daarnaast is de afdruk van de specificatie kleinschaligheidsinvesteringsaftrek verbeterd. Als het investeringstotaal binnen de grenzen van de vaste 28%-aftrek viel, ontstonden bij de herberekening per bedrijfsmiddelen soms afrondingsverschillen. Het totaalbedrag bleef wel gelijk. De specificatie kleinschaligheidsinvesteringsaftrek maakt geen deel uit van de verzending.

Printinstellingen

Vanaf deze release is het mogelijk de printinstellingen voor de verschillende belastingsoorten (IB / VPB / BTW) apart te regelen. De instellingen worden gebruikt voor aangiften vanaf IB 2014, VPB 2014 en BTW 2015. Als u de printinstellingen wijzigt, vergeet dan niet uw wijzigingen op te slaan.

Storing tijdens verzending

Uit controles die we hebben uitgevoerd, in samenwerking met de Belastingdienst, is vast komen te staan dat bij enkele aangiften IB 2015 tijdens verzending een storing is opgetreden. Twee weken geleden hebben we het probleem opgelost en de desbetreffende klanten zijn daarover geïnformeerd.

Discussie (1)

Bekijken en participeren
Avatar
H.J. de Jong Belastingadviseur
Worden de standaardprintinstellingenvoor de IB weer door u hersteld. Zo niet wat waren die dan!
Log in of Registreer om een reactie te plaatsen
terug