Release notes Nextens 4 oktober 2016: nieuwe mogelijkheden en technische verbeteringen

 

In deze release zitten enkele nieuwe mogelijkheden van Nextens en een paar technische verbeteringen. Zo wordt de koppeling met FiscaalTotaal steeds verder doorontwikkeld, zijn er SBA verbeteringen, IB 2015 wijzigingen en de aanbiedingsbrief is verbeterd.

FiscaalTotaal koppeling

Onze nieuwe koppeling met FiscaalTotaal wordt gaandeweg verder doorontwikkeld. In deze release hebben we onder andere een pop-up blokkade opgelost. Ook wie geen abonnement op FiscaalTotaal heeft, ziet al wel de gekoppelde vindplaatsen in het nieuws, de almanakken, dossiers en wetteksten.

Nextens Helpcentrum met FiscaalTotaal

Mijn producten overzicht

In het onderdeel Instellingen hebben we het scherm ‘Tellingen’ veranderd in ‘Mijn producten’. Op dit scherm worden nu ook uw overige fiscale producten van Reed Business Information getoond.

SBA verbeteringen 2016

Naast enkele kleine verbeteringen en het gereedmaken van Nextens voor de ontvangst van SBA’s 2017, is een verbeterde presentatie toegepast voor SBA’s Zvw.

IB 2015 wijzigingen

Er zijn drie zaken opgelost voor IB 2015:

  • Een onjuiste datum bij investeringen zorgde voor problemen bij het printen;
  • De controle op het meldingsnummer bij investeringen leverde soms een probleem op;
  • Het afdrukken op het scherm eigen dossier van de “BTW controleberekening” was weggevallen.

Al deze zaken zijn opgelost.

Aanbiedingsbrief

Wanneer een eigen aanbiedingsbrief werd opgeslagen met een naam met speciale tekens (zoals komma’s, ampersands of aanhalingstekens) dan was hij daarna wel te gebruiken als aanbiedingsbrief, maar onzichtbaar onder ‘eigen sjablonen‘. Hierdoor kon de brief niet meer worden bewerkt. Dit is verholpen.

IBVA 2016

Als gevolg van een verdragswijziging in 2015, ingaande in 2016, geldt Curaçao vanaf 2016 niet meer als één van de landen die onder de zogenaamde non-discriminatie regeling vallen. In het onderdeel IBVA 2016 is dit nu inmiddels aangepast.

Verantwoordelijkheden scherm

Op het scherm verantwoordelijkheden bij instellingen werkte de telling niet correct. In sommige gevallen werden VPB & BTW ondernemingen dubbel geteld. Dit is hersteld.

Migratie

Vanaf deze release is het mogelijk om bij migratie vanuit onze desktopprogramma’s ook de aangifte IB 2015 en Vpb 2015 mee te nemen en BTW-aangiften 2016. De nieuwe versies van de desktopprogramma’s die hiervoor nodig zijn worden op korte termijn gepubliceerd.

terug