Release notes Nextens 19 januari 2016: IB 2015

 

In deze release staat IB 2015 centraal. In deze release is het mogelijk om aangiften Inkomstenbelasting 2015 in te vullen en te verzenden. De technische werking is grotendeel gelijk aan IB 2014. In het onderdeel Jaarstukken is op verzoek van klanten het controle-onderdeel BTW-berekening toegevoegd.

Inhoudelijke wijzigingen

Enkele inhoudelijke wijzigingen:

  • De aftrek voor uitgaven levensonderhoud van kinderen jonger dan 21 jaar is vervallen.
  • De alleenstaande ouderkorting en de ouderschapsverlofkorting zijn vervallen.
  • In de Jaarstukken dienen ingebrachte onroerende zaken te worden gespecificeerd.
  • Voor buitenlandse belastingplichtigen (aangiften C- of M-biljet) is de mogelijkheid om te kiezen voor binnenlandse belastingplicht vervallen. Hiervoor in de plaats is de zogenoemde regeling voor kwalificerende buitenlandse belastingplicht gekomen. Dit is een grote wijziging in het programma. Nextens doet een groot aantal controles en automatische berekeningen. We werken nog aan enkele extra afdrukmogelijkheden om de berekening van met name box 3 duidelijk te maken.

Meer informatie leest u in de help of in het document Buitenlandse belastingplicht.

Status SBA’s bepalen tijdens migratie

Als onderdeel van de migratie naar Nextens vanuit onze offline software én vanuit pakketten van andere leveranciers hebben we eerder de mogelijkheid al toegevoegd om in het verleden ontvangen SBA’s te migreren. Deze kunnen als een stukje historie worden geraadpleegd of gebruikt worden bij het doen van middeling. Vanaf deze release is het mogelijk om tijdens migratie aan te geven dat de SBA’s al zijn beoordeeld.

Import type

Als u op Start -> Migratie -> Upload migratiebestand klikt, krijgt u hierna de mogelijkheid om een zip-bestand met SBA’s te uploaden. Vervolgens kiest u de gewenste status van de SBA’s nadat deze geïmporteerd zijn.

Status SBA’s bepalen

In het geval dat u eerder SBA’s heeft geïmporteerd, kunt u de status van de SBA’s ook naderhand in bulk aanpassen. Selecteer op de SBA-lijst die SBA’s waarvan u de status wilt wijzigen en klik vervolgens onder Acties op Wijzig status SBA’s.

Wijziging status voor 50 aanslagen

Accorderen via Reeleezee

Vanaf deze release kunt u ook aangiften laten accorderen en verzenden via Reeleezee. Voor het inrichten van deze koppeling kunt u meer informatie vinden via de help van het scherm Instellingen/koppelingen. Let op dat aangiften die via Reeleezee ter accordering worden aangeboden altijd door de portal van Reeleezee worden doorgestuurd. Dit gebeurt dan niet meer vanuit Nextens.

Technische verbeteringen

Met deze release hebben we ook een aantal technische verbeteringen in bedienen en afdruk meegenomen. Zo tonen we bijvoorbeeld in het onderdeel gebruikersbeheer ook het klantnummer, dat door veel kantoren wordt gebruikt om de werkzaamheden te verdelen.

Engelstalig verzendverslag

Na deze release wordt het bij verzending automatisch geproduceerde verzendverslag tijdelijk alleen in het Nederlands geproduceerd. Dit geldt voor alle jaren en producten. In de volgende release zullen we het Engelstalige verzendverslag weer beschikbaar stellen. Het in het Engels afdrukken vanuit het printmenu is wel gewoon beschikbaar.

Discussie (2)

Bekijken en participeren
Nicolette van den Hout
Ettinger-Bot
Hij staat op de planning voor half maart.
Twan van de Wiel
Twan van de Wiel Administratieve Begelei
Wanneer wordt vennootschapsbelasting 2015 uitgeleverd?
Log in of Registreer om een reactie te plaatsen
terug