Release notes Nextens 18 mei 2016: printverbeteringen, inhoudelijke berekeningen en bediening klantdossier

 

Voor deze release is opnieuw een groot aantal algemene printverbeteringen uitgevoerd. Fiscaal inhoudelijk zijn een aantal berekeningen aangepast. Daarnaast zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd om de bediening van het klantdossier te versnellen. 

Algemene printverbeteringen

We hebben opnieuw een groot aantal algemene printverbeteringen uitgevoerd. Vooral de weergave van kopjes inclusief witruimtes en de paginalengte-berekening zijn verbeterd, zodat minder fraaie afbrekingen en tekstverdelingen vermeden kunnen worden.

Doornummering bij IB

In het afdrukscherm IB is de keuze toegevoegd om het rapport door te nummeren.

Fiscaal inhoudelijk

De uitgebreide ombouw van de berekeningen die nodig waren in verband met alle nieuwe regels voor buitenlandse belastingplichtige, bleek hier en daar nog tot onbedoelde effecten te hebben geleid. We hebben de volgende berekeningen aangepast:

  • Bij de pro-rata berekening voor in België wonende belastingplichtigen werden de aan België toegewezen inkomsten niet meer van het Nederlandse inkomen afgetrokken. Dit hebben we aangepast. De instructie bij het C-biljet dat deze inkomsten in de berekening moesten worden betrokken was niet erg helder.
  • De compensatieregeling voor België was weggevallen op het M-biljet.
  • Bij de uitbetaling van de heffingskorting aan de niet premieplichtige partner (art. 8.9a) was de berekening van fictieve premies (de premies die eventueel geheven zouden worden als er wel premieplicht zou zijn) weggevallen. Dit speelt alleen als de buitenlandse belastingplichtige nog overig wereldinkomen heeft.
  • Bij de aftopping van de algemene heffingskorting voor buitenlandse belastingplichtigen werd ten onrechte geen rekening gehouden met het vrijgestelde inkomen in box 1.

Klantdossier

We hebben een aantal wijzigingen doorgevoerd om de bediening van het klantdossier te versnellen. Standaard wordt het meest recente belastingjaar opengehouden als dit is opgenomen in werkzaamheden. Bij afgeronde aangiften van voorgaande belastingjaren is het jaar dichtgeklapt.

Klantportaal

Diverse kleine verbeteringen in de e-mail-templates, controle op ingevoerde gegevens en e-mail-linkjes.

terug