Release notes Nextens 15 maart 2016: technische veranderingen

 

In deze release zijn een aantal technische veranderingen aangebracht: in het klantportaal, bij het afdrukken, binnen het forfaitaire aftrek voor de innovatiebox, voor twee nieuwe besluiten en in de landentabel.

Klantportaal

In het klantportaal is het mogelijk om de registratiemail nogmaals te versturen als de klant zijn account nog niet heeft geactiveerd. Verder is aan deze tab de gebruikersnaam toegevoegd.

Afdrukverbeteringen

  • Op het aangiftebiljet M IB 2015 hebben we de afdruk van box 3 aangepast aan wat daadwerkelijk aan totaalbedragen kan worden verzonden. Omdat dit weinig inzicht geeft in de wijze van berekening, hebben we de afdruk op het rapport sterk uitgebreid.
  • Diverse slordigheden zijn verholpen.
  • Het is nu mogelijk om in het onderdeel aangifte ingevoerde gegevens af te drukken onder Afdruk voor eigen gebruik. Dit geldt voor zowel IB 2014 als IB 2015.
  • Bij middeling werd in sommige gevallen de premieberekening niet correct geprint, dit is nu verholpen.
  • Bij de jaarafdruk BTW (2015) werd de vermindering wegens de KOR (kleineondernemersregeling) niet afgedrukt. Bij het jaaroverzicht van BTW is het woord Omzet vervangen door Totaal omdat daar niet alle getoonde posten omzet zijn.

Forfaitaire aftrek innovatiebox

Wij werden er eerder op gewezen dat Research and Developmentaftrek geen deel uitmaakte van de winst waarover de forfaitaire aftrek voor de innovatiebox moest worden berekend. Bij nader inzien is dit niet het geval. We hebben de berekening op dit punt gewijzigd. Van de Belastingdienst ontvingen wij een memo met enkele consequenties van nieuw beleid of ander inzicht:

Inkomensverklaring kwalificerende buitenlandse belastingplichtige

De Belastingdienst deelt naar aanleiding van praktijksignalen en nieuwe inzichten in ICT mogelijkheden mee dat het insturen van de inkomensverklaring ook mag geschieden nadat de aangifte is ingediend. De consequentie van uiteindelijk niet insturen van een inkomensverklaring blijft overigens hetzelfde: de belastingplichtige wordt dan als niet kwalificerend aangemerkt. Voordat de Belastingdienst hiertoe besluit ‘zal de inspecteur met u contact opnemen’.

Er wordt niet vermeld of het hier gaat om de belastingplichtige of de intermediair. In Nextens hebben wij in verband met deze kwestie een extra vraag opgenomen, die geen deel uitmaakt van de verzending, maar alleen bedoeld is om u te waarschuwen: Inkomensverklaring woonland verkregen en ingezonden. U mag deze vraag dus minder dwingend lezen: Inkomensverklaring woonland wordt verkregen en ingezonden, maar de gevolgen blijven gelijk.

Boeterente

In het besluit van 27 november 2015, BLKB2015/1485M is het goedgekeurd dat boeterente niet wordt aangemerkt als kosten van geldleningen, maar als rente van schulden. Effectief houdt dit in dat u het bedrag in een andere rubriek in de aangifte kunt opnemen.

Niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek

In het besluit van 14 januari 2016, nr BLKB2016/66 is bepaald dat onder bepaalde omstandigheden de in een vorig jaar niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek kan worden afgetrokken, terwijl in het aangiftejaar geen sprake is van zelfstandigenaftrek. Deze omstandigheden zijn:

  • De belastingplichtige is in het betreffende jaar overleden
  • Daardoor wordt niet voldaan aan het urencriterium
  • Er is sprake van stakingswinst (uit ondernemerschap)
  • Het uit een vorig jaar in aanmerking te nemen bedrag aan niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek wordt beperkt door de hoogte van de stakingswinst en de eventuele stakingslijfrente.

Door de vraag ‘Toch verrekenen zelfstandigenaftrek’ met ja te beantwoorden kunt u deze situatie afhandelen. Vul dan niet meer onverrekende zelfstandigenaftrek in dan verrekenbaar is.

Deze optie was al in Nextens opgenomen.

Landentabel Europese spaarrente richtlijn

De landentabel die we gebruiken voor de landen waar bronheffing wordt ingehouden, bevatte nog enkele namen van landen die inmiddels geen bronrente meer inhouden (maar zijn overgegaan naar het stelsel van informatie-uitwisseling). Deze landen zijn verwijderd.

Discussie (1)

Bekijken en participeren
Avatar
J.P. Struijs Servicebureau
Heel fijn zo'n update, maar tijdens de belastingperiode niet meer in de avond! Ik heb het nog zo gevraagd, de meeste IT afdelingen doen dit rond middernacht, nu heb ik een afspraak onverrichter zaken naar huis moeten sturen, want het is ook maar kort van te voren gecommuniceerd, waardoor ik er ook niet meer op kon anticiperen.
Log in of Registreer om een reactie te plaatsen
terug