Release notes Nextens 1 december 2015: Ondersteuning meerdere beconnummers

 

In deze release staat de ondersteuning van meerdere beconnummers centraal. Met deze release is het eveneens mogelijk binnen hetzelfde kantoor een splitsing aan te brengen over meerdere beconnummers.

Gebruik van meerdere beconnummers voor de uitstelregeling

Het is nu mogelijk om voor de uitstelregeling van meerdere beconnummers gebruik te maken. Dit is met name bedoeld voor kantoren die bepaalde groepen klanten nog (bijvoorbeeld na een overname) onder een ander beconnummer in de uitstelregeling hebben opgenomen.

Deze aparte beconnnummers (becon) voert u in bij kantoren op het tabblad instellingen. Vervolgens kunt u bij het aanvragen van uitstel een van de aparte beconnummers kiezen, klanten selecteren en voor hen onder dat beconnummer uitstel aanvragen. Deze instelling is per jaar en niet per klant. Het is dus ook mogelijk om volgend jaar klanten onder het algemene beconnummer uitstel aan te vragen.

Meerdere beconnummers release notes 1dec2015

Inleverschema’s

Terugkoppel cd-roms en inleverschema’s worden per beconnummer bijgehouden. Ook kunt u aangiftenlijsten filteren op de beconnummers waarvoor uitstel is aangevraagd.

Inleverschema IB VPB 2014

Splitsing binnen kantoor

De splitsing over enkele beconnummers is met name bedoeld voor situaties waarbij binnen hetzelfde kantoor van meerdere beconnummers gebruikt wordt gemaakt. In de jaaronafhankelijke klantenlijst blijven alle klanten zichtbaar. Er wordt gebruik gemaakt van één certificaat voor verzending en bij verzending van aangiften worden de ondertekening gegevens van het hoofdkantoor gebruikt. Deze gelden ook voor niet in de uitstelregeling opgenomen aangiften of stromen waarvoor de uitstelregeling niet geldt zoals VA-biljetten en BTW. Ook printinstellingen en aanbiedingsbrieven volgen deze splitsing niet.

Toegangsrechten toekennen aan medewerkers

Medewerkers hebben ook in beginsel toegang tot alle aangiften binnen het kantoor. We komen dit jaar nog wel met de mogelijkheid om toegangsrechten toe te kennen aan medewerkers voor bepaalde groepen klanten, werkzaamheden en belastingstromen, waarmee u meerdere vormen van groepering kan toepassen.

Voor kantoren/vestigingen die gebruikmaken van aparte klantenlijsten, medewerkersgroepen, certificaten, printinstellingen e.d. blijft de indeling van één omgeving per kantoor/vestiging nodig. In de loop van 2016 staan kantoor overspannende functionaliteiten gepland, zoals voortgangsrapportages over meerdere kantoren.

Automatisch aanbrengen meerdere beconnummers

We werken nog aan een manier om via de terugkoppel cd-rom de splitsing over meerdere beconnummers automatisch te laten plaatsvinden.

In de volgende release

In de volgende release verwachten we:

  • Rechten & Rollen
  • Nieuw design van de Nextens portal
  • Aanvragen VIA machtigingen 2015

Op de planning 

De volgende onderdelen zijn momenteel in ontwikkeling:

  • IB2015

 

terug