Release notes Nextens 7 juli 2015: Verbeterde weergave VIA en import jaarstukken

 

In deze release zijn diverse technische en fiscale verbeteringen doorgevoerd.

Technische verbeteringen in deze release

Deze release bevat vooral een aantal kleine technische aanvullingen en verbeteringen, zoals:

 • Verbeterde import van jaarstukken door middel van XML (zowel IB als Vpb). Uitgebreide technische documentatie is hier beschikbaar.
 • Nettere presentatie van de ontvangen VIA , vooral bij meerdere Box 3-elementen.
 • Extra controles en waarschuwingen bij het verzenden van BTW-aangiften.
 • Enkele verbeteringen bij het verwerken van de terugkoppel-cd-rom uitstel (indien noodzakelijk kunt u deze opnieuw inlezen).
 • De tellingen voor het inleverschema zijn verbeterd (soms werden ook verzonden VA-biljetten meegeteld). Dit gaat automatisch.
 • Afdrukverbeteringen voor zowel IB als Vpb, zoals margeinstelling aanbiedingsbrief Vpb.
 • Duidelijker meldingen bij het uitvoeren van optimalisatie en de mogelijkheid om de mail na optimalisatie af te zetten.
 • Een aantal te strenge controles bij verzending van Vpb- aangiften zijn verwijderd.
 • Het probleem dat u na een update soms met Ctrl+F5 een refresh moest uitvoeren is verholpen. Dit is nu niet meer nodig.
 • De support pagina is uitgebreid.

Fiscaal

Deze release bevat ook enkele fiscale verbeteringen:

 • In IB 2014 is bij rubriek -111.00 Aow, pensioen, lijfrente of andere uitkering (inkomsten uit vroegere arbeid) een indicatieveld toegevoegd waarmee u kunt aangeven dat over deze inkomsten de hoge Zvw-bijdrage is ingehouden, zodat bij Aanslagen/Zvw (2) een nauwkeuriger berekening kan worden gemaakt van een eventuele te hoge inhouding. Voor de aangiften IB is dit niet van belang. Het gaat uitsluitend om de nacontrole op Zvw-inhouding.
 • Bij C-biljetten zonder premieplicht werd deze keuze goed verzonden, maar het premie-inkomen werd ook verzonden wat tot verwarring en soms tot onjuiste aanslagen leidde. Bij het ontbreken van premieplicht wordt nu het premie-inkomen niet meer verzonden.
 • Op invulscherm 0970 Ondernemersaftrek wordt de niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek van vorig jaar getoond (bij conversie overgenomen). Als er in voorgaand jaar al een bedrag was verrekend werd dit ten onrechte niet geëlimineerd. Dit is verbeterd. Op het scherm voor de partner werden de bedragen bovendien niet achter het juiste jaartal geplaatst. Aan de afdruk op het rapport was te zien dat intern wel met de juiste jaartallen werd gerekend, maar de koppeling op het scherm was verschoven. Dit is nu gerepareerd. Let op! Als u de bedragen zelf al hebt verzet is het wellicht nodig om dit scherm even te controleren, met name als nog niet alle aftrek kon worden verrekend.Overigens wordt deze uitsplitsing niet verzonden in de aangifte, alleen de rechterkolom om het scherm (de berekende bedragen waaronder het totaal van de gerealiseerde zelfstandigenaftrek van voorgaande jaren) worden verzonden. De aangifte en de berekening worden hierdoor dus niet geraakt.

In volgende release

In de volgende release (eind juli) verwachten we o.a.:

 • Verbetering in de snelheid waarmee lijsten op het scherm worden getoond.
 • Verder wordt gewerkt aan een betere presentatie van de ontvangen SBA’s.
 • Het afdrukken van Aansluitingen en Exclusielijsten in de Vpb.
 • Het migreren van de aangiften van het huidige aangiftejaar.

 

 

 

terug