Nieuwe gebruikersrechten in Nextens

 

Na de release van dinsdag 10 januari wordt het mogelijk om de workflowstappen Accorderen (aanbieden ter akkoord aan de klant) en Verzenden (naar de Belastingdienst) te blokkeren voor bepaalde medewerkers.

Tijdens de release zullen al uw medewerkers deze rechten krijgen (behalve degenen die geen klanten mogen inzien). Vervolgens kunt u zelf bepalen of u rechten op deze workflowstappen ontneemt. In het bijgaande document kunt u er alvast meer over lezen.

Meer over de komende release leest u in de release notes van 10 januari aanstaande.

terug