Nieuw in de aangifte VPB 2013

 

Nextens VPB 2013 is op enkele punten gewijzigd ten opzichte van het VPB Programma 2012:

 • Rente als bedoeld in artikel 10d Vpb is vervallen.
 • Bovenmatige deelnemingsrente is toegevoegd.
 • Winst behaald met kenbaar fondswervende activiteiten is verplaatst van de Resultaten­rekening naar Aangifte.
 • Rente als bedoeld in artikel 13ca is vervallen.
 • De vraag Kiest u ervoor om het teveel aan vreemd vermogen te bepalen op basis van de concerntoets? is vervallen.
 • Een vraag “Hebt u in dit boekjaar pensioenaanspraken verminderd?” is toegevoegd. Deze vraag incl. het antwoord wordt nu ook verzonden bij XBRL.
 • Bij de berekening van de innovatiebox kan gekozen worden voor het toepassen van de forfaitaire regeling. Ook kan er nu doorgegeven worden dat er sprake is van een samenwerkingsverband. Deze beide punten incl. bijbehorende berekeningen en functionaliteit m.b.t. verzenden zijn ingebouwd.
 • De vraag: “Akkoord met de voorlopige aanslag van volgend jaar?” is vervallen.
 • Het is mogelijk om bij de te verzenden kantoorgegevens de naam van uw koepel­organisatie te vermelden (dit veld is op verzoek van de koepelorganisaties toegevoegd).
 • Het meldingsnummer voor Energie- en Milieu-investeringen heeft nu 9 cijfers.
 • Landcode XXX is niet meer toegestaan bij de belastingdienst. Als iemand deze waarde invult krijgt hij een melding, ook staat hij niet meer in de landenlijst. Er moeten nu specifieke landcodes gebruikt worden.
 • De niet of beperkt aftrekbare kosten laten we vanaf dit jaar iets anders invullen, zodat ze kunnen worden verzonden volgens het door de Belastingdienst geboden formaat.
 • Voor VPB-aangiften 2013 is in plaats van een EKA een Service bericht aangifte (SBA) via Digipoort beschikbaar.
terug