Releasenotes Nextens VPB 2013.2

 

Met Nextens VPB 2013 kunt u VPB-aangiftes 2013 indienden bij de Belastingdienst. Aan enkele functionaliteiten van VPB 2013 wordt nog gewerkt, deze volgen in een latere release.

U werkt nu in VPB versie 2013.2, deze versie bevat de volgende updates:

 • VPB kort boekjaar
 • Conversie voor korte boekjaren
 • Opmaakverbeteringen van rapportages: opgaaf, bijlage, fiscale vermogensopstelling en jaarstuk hebben dezelfde opmaak als het aangifterapport

Wanneer u een Nextens VPB Programma abonnement heeft, werkt u automatisch in de laatste versie. De bovenstaande functionaliteiten zijn toegevoegd aan Elsevier Nextens en zijn een update op de functionaliteiten uit VPB 2013 versie 1:

 • Opstellen van de aangifte VPB 2013
 • Het indienden van VPB-aangiftes bij Belastingdienst
 • De help over VPB: bij vragen over het aangiftescherm klikt u op het vraagteken of drukt u op F1
 • Conversie vanuit 2012 naar 2013 voor een volledig jaar
 • Het migreren van uw klantgegevens uit de Elsevier desktopsoftware, zie ook het stappenplan>
 • Jaarstukken importeren vanuit Excel/CSV import vanuit administratieve software
 • Bij een aangifte met meerdere jaarstukken is de snelheid van het werken in de aangifte aanzienlijk verbeterd
 • Consolidatie van de Fiscale Eenheid
 • Foutmeldingen en/of waarschuwingen bij onlogische invoer van de balans bij fiscaal ondernemingsvermogen en/of onlogische investering en ingebruikneming data
 • Fiscale aanpassingen: Lees hiervoor: Nieuw in de aangifte VPB 2013”>

De bovenstaande functionaliteiten zijn toegevoegd aan Elsevier Nextens. Heeft u een abonnement dan kunt u van start met het Nextens VPB Programma.

Planning
Let op, aan onderstaande functionaliteiten wordt nog gewerkt, deze komen in een volgende release:

 • VPB Lang boekjaar vanaf 2015

Vragen of feedback?
Handige tips voor het eerste gebruik vindt u in de snel op weg-handleiding (PDF). Bekijk ook de Elsevier Nextens Tutorials. Mocht u hulp nodig hebben bij het overzetten van uw gegevens of bij het programma dan kunt u onze Technische Service Desk bereiken op tel. 0314 – 356 358 of mailen naar tsd@reedbusiness.nl. Ook voor andere vragen of suggesties kunt u uiteraard contact opnemen. Met uw input maken wij Nextens nog beter.

terug