Nextens release notes 23 augustus 2016: technische aanpassingen

 

In deze release is er één inhoudelijke verbetering en verder vooral technische aanpassingen. De aanpassingen hebben onder andere betrekking op het converteren en splitsen van aangiften, op de snelheid, op het inlezen van jaarstukken, op het onderdeel ICP en bij C- en M-biljetten.

Conversie verliezen IB

Bij het converteren van aangiften IB 2014 naar 2015 werden de te verrekenen verliezen van vóór 2014 niet verminderd met een verrekening in 2014. Dit is verholpen.

Verbetering in snelheid van IB 2015

De schermhandeling bij het bewerken van aangiften IB 2015 is verbeterd, waardoor een aanzienlijke versnelling in bediening kan worden bereikt. In volgende releases zullen ook andere fiscale stromen en andere jaren worden aangepast.

Inlezen jaarstukken

Bij het inlezen van jaarstukken uit een extern bestand werd de gebruikerskeuze pas bij tweede keer inlezen toegepast. Dit is gerepareerd.

Splitsen aangiften na conversie

Bij het splitsen van aangiften van partners na conversie kwam het soms voor dat er bij de partner twee dossiers werden getoond. Dit is verholpen.

ICP 2015/2016

Na het importeren in het onderdeel ICP van een csv-bestand met specificaties, wordt nu direct het totaalbedrag getoond op het overzichtsscherm.

Na een VIES-controle op het bestaan van buitenlandse BTW-nummers, is het direct zichtbaar in de specificatielijst of de gecontroleerde BTW-nummers valide zijn of niet.

In een volgende release zullen we ook de mogelijkheid bieden om een lijst te maken van de adressen en namen van bedrijven voor zover die kunnen worden opgehaald bij een VIES-controle.

Tip: Welke aangiften nog moeten

Als u in de lijst van aangevraagd uitstel de kolom Aangifte verzonden (eerste keer) activeert en daar op sorteert ziet u welke aangiften u al hebt gedaan en welke u nog moet doen.

Buitenlandse belastingplicht in Nederland

Bij C- en M-biljetten komt het voor dat de vraag Belastingplichtig in Nederland (tijdens buitenlandse periode) op het scherm Buitenlandse Situatie niet of met Nee wordt ingevuld, terwijl er wel inkomsten zijn die moeten worden aangegeven. Dit levert bij de Belastingdienst soms vertraging op (overigens zonder fiscale gevolgen).

Dus, als er tijdens de buitenlandse periode inkomsten in Nederland worden genoten (ook inkomsten die zijn toegerekend aan een ander land, zoals vaak het geval is bij AOW-uitkeringen) of er zijn op 1 januari bezittingen in Nederland die belast zijn voor buitenlandse belastingplichtigen, dan beantwoordt u de vraag met Ja.

In een volgende release zullen we hier nog enkele controles aan toevoegen.

Ten onrechte uitgereikt C-biljet

Als iemand een C-biljet heeft ontvangen maar geen inkomsten in Nederland (meer) heeft en ook niet premieplichtig is en dus ten onrechte een C-biljet heeft ontvangen, bestaat geen formele instructie als het gaat om elektronisch insturen. Het is dus mogelijk om dan een leeg C-biljet in te sturen met Belastingplicht en Premieplicht = Nee. Een dergelijke verzending wordt door de Belastingdienst echter niet gezien als een mededeling dat het biljet ten onrechte is uitgereikt. Op het papieren biljet staat de volgende instructie als het C-biljet ten onrechte is uitgereikt.

U hoeft deze aangifte niet verder in te vullen. Vul de gegevens in op het voorblad, onderteken de aangifte en stuur deze samen met het aangifteblad 1 naar ons terug. Stuur dit niet naar het voorgedrukte postbusnummer, maar naar Postbus 2590, 6401 DB Heerlen Nederland.

 

terug