Nextens release notes 2 augustus 2016: toeslagen compleet, heffingsvrij vermogen en middeling

 

Met deze release zijn de toeslagen compleet, is het bij het volledig stoppen van buitenlandse belastingplicht in box 3 mogelijk om het aantal maanden op te geven dat er geen belastingplicht is en komt er nu een waarschuwing als een klant binnen één van de drie middelingsjaren de pensioenleeftijd bereikt. Tot slot zijn een aantal klantwensen verwerkt.

Toeslagen

Vanaf deze release ondersteunt Nextens voor gebruikers van Nextens Premium het aanvragen en muteren van kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget over 2016. Bovendien bevat het onderdeel Aangiften nu een extra selectieknop Toeslagen waarmee u uitsluitend verzonden toeslagberichten kunt zien, met eigen selectiemogelijkheden op onder andere de soort toeslag.

Heffingsvrij vermogen buitenlandse belastingplichtige

Buitenlandse belastingplichtigen hebben op grond van een goedkeuring van de staatssecretaris recht op het heffingsvrij vermogen in box 3. In een eerdere release hebben we deze berekening (optioneel) mogelijk gemaakt. Zie in IB 2015 het scherm Aanslagen/Inkomen box 3. In deze release is, naar aanleiding van een memo van de Belastingdienst, de mogelijkheid toegevoegd om bij het volledig stoppen van buitenlandse belastingplicht in box 3 het aantal maanden op te geven dat er geen belastingplicht is. Het heffingsvrij vermogen wordt dan naar rato verminderd. Deze wijziging is ook doorgevoerd in VA IB 2016.

Koppeling met Exact Online

We tonen nu een melding als het uit Exact Online geïmporteerd jaarstuk niet sluit wegens afrondingsfouten (zowel IB 2015 als Vpb 2015).

SBA

Op veler verzoek is op het scherm klantdossier een printknop toegevoegd om daar de SBA te kunnen afdrukken. Op ditzelfde scherm is een herverwerkingsknop toegevoegd om de bedragen die in de SBA staan opnieuw op te halen naar het controlescherm erboven.

Middeling en pensioengerechtigde leeftijd

Er wordt nu een waarschuwing getoond indien de klant binnen één van de drie middelingsjaren de pensioenleeftijd bereikt. Als dit gebeurt, moeten de reeds opgehaalde waardes vanuit de aangifte of de SBA herrekend worden. U zet de berekening dan op handmatig en gebruikt de herrekeningsknop  op het middelingscherm. Ter ondersteuning tonen we de herrekende IB/PH.

Overige verbeteringen

  • Diverse printverbeteringen in IB 2015 en Vpb 2015.
  • Het aantal karakters dat kan worden gebruikt bij het e-mailadres voor de terugkoppeling van een KvK-deponering, is vergroot.
  • In de header van een BTW-berekening wordt nu ook het BTW-subnummer en het jaartal geprint.
  • In sommige gevallen werden gemigreerde BTW-dossiers niet meegerekend in het jaartotaal. Dit is verholpen.
  • Bij het gebruik van PageUp en Pagedown in gridschermen (specificatieschermen) werden bedragen soms niet opgeslagen en bovendien moest op een volgend scherm de focus weer via een muisklik worden gezet. Dit is verholpen.

Gebruik van de naam Nextens

Zoals wij u al eerder hebben bericht, gaan we al onze fiscale producten onder de merknaam Nextens aanbieden. We zullen deze wijzigingen in deze en de komende releases al gedeeltelijk doorvoeren. Meer informatie volgt ter zijner tijd.

terug