IB Almanak 2015: wat is nieuw?

 

Elk jaar worden er veel veranderingen in de belastingwetgeving aangebracht. Dat gebeurt via belastingplannen, verschillende soorten reparatiewetgeving, uitvoeringsbesluiten en uitvoeringsregelingen. Daarnaast zijn er wijzigingen als gevolg van rechtspraak en besluiten van de staatssecretaris van Financiën. De IB Almanak 2015 is begin januari verschenen en brengt u geheel op de hoogte.

Een boete is een belasting wegens fout gedrag. Belasting is een boete wegens goed gedrag.

Het hierboven opgenomen motto, geleend van een anoniem gebleven, maar desondanks filosofisch aangelegd persoon, zet de zaken even op scherp. Een prikkelende stelling is het inderdaad, maar zonder al te veel juridisch verantwoord fundament.

De alledaagse praktijk van de belastingheffing kan echter gemakkelijk voeding geven aan het gevoel van de belastingbetaler dat hij het slachtoffer is. Al snel wordt dan – ook onder invloed van de media – gedacht dat de Belastingdienst uitmaakt hoeveel u moet betalen. Dat is natuurlijk niet zo. Uw inspecteur bepaalt niet hoe de belastingwet eruitziet. Hij voert die alleen maar uit. Zo is het feit dat u over uw spaargeld in box 3 30% belasting betaalt over een fictief rendement van 4% op uw banktegoed, niet een beslissing van de inspecteur. Nee, dat staat in de wet, en die is vijftien jaar geleden gemaakt, toen de maatschappelijke en financiële omstandigheden anders waren dan nu. Intussen zult u niet de enige zijn die in de laatste maanden van 2014 van de bank heeft vernomen dat de rente over uw spaartegoed nog maar 1,2% of minder bedraagt. Rendement van en belastingheffing over uw spaargeld zijn daarmee op hetzelfde bedrag of lager gekomen. Het wachten is op de bank die de reclameslogan ‘Als u bij ons spaart, betalen wij uw belasting!’ uitbrengt.

Met deze editie van Elsevier IB Almanak bieden wij u voor de twaalfde keer een rijk gedocumenteerde leidraad bij het invullen van de jaarlijkse aangifte en het plannen en uitvoeren van financiële aangelegenheden die een fiscaal aspect hebben.

Wat is nieuw in de IB Almanak 2015?

Voor 2014 zijn de meeste bedragen niet aangepast aan de opgetreden geldontwaarding. Voor het beperkte aantal bedragen dat wel is aangepast (zoals de bedragen van de schenk- en erfbelasting), is voor 2014 een correctiefactor van 1,017 gehanteerd. Andere veranderingen in de IB Almanak:

 • Bijtelling privégebruik auto van de zaak: Voor personen- en bestelauto’s van de zaak is de bijtelling in verband met herziene uitstootnormen weer gewijzigd.
 • Pensioenleeftijd: Voor de pensioenleeftijd geldt sinds 1 januari 2014 echter dat deze omhoog is gegaan naar 67 jaar.
 • Per 1 januari 2014 is de stamrechtvrijstelling vervallen.
 • De lage percentages van het eigenwoningforfait zijn voor 2014 verhoogd met 0,05 procentpunt tot 0,25% en 0,40%.
 • Het maximumtarief waartegen de betaalde eigenwoningrente kan worden afgetrokken, wordt sinds 1 januari 2014 elk jaar met een half procentpunt verlaagd van 52% naar uiteindelijk 38%.
 • Sinds 1 januari 2014 zijn uitgaven voor scootmobielen, rolstoelen en aanpassingen aan, in of om een woning, woonboot, woonwagen of aanhorigheid daarvan, niet meer aftrekbaar als specifieke zorgkosten.
 • De vaste aftrekbedragen voor kosten van levensonderhoud voor kinderen jonger dan 21 jaar zijn voor 2014 flink verlaagd.
 • Het tarief voor de belasting op het belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) bedraagt 25%, maar alleen in 2014 geldt er een verlaagd tarief van 22% voor zover het belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang niet hoger dan € 250 000 is. Over het meerdere is het reguliere tarief van 25% van toepassing.
 • Heffingskorting Per 1 januari 2014 is inkomensafhankelijkheid van de algemene heffingskorting ingevoerd en is de inkomensafhankelijkheid van de arbeidskorting versterkt. De overdraagbaarheid van de algemene heffingskorting is voor 2014 verder beperkt.

Rechtspraak en besluiten

In de Almanak zijn uiteraard uitspraken van de rechter verwerkt waarin gewijzigde rechtsopvattingen naar voren komen. Soms vindt u in de Almanak ook al verwachtingen met betrekking tot aanhangige procedures, zodat u daarop tijdig kunt inspelen. Op onherroepelijk vaststaande aanslagen wordt namelijk vrijwel nooit teruggekomen. In bepaalde gevallen geven wij aan dat standpunten van de Belastingdienst betwistbaar lijken en een gang naar de rechter waard kunnen zijn.

Wij geven hierna een aantal onderwerpen aan waarbij uitspraken van de rechter en van de staatssecretaris van Financiën en regelgeving buiten het fiscale terrein hebben geleid tot nieuwe – al dan niet definitieve – wendingen in de fiscale praktijk. Aan de hand van het register kunt u de huidige stand van zaken uitgebreid nalezen. Deze onderwerpen zijn:

 • afstand doen van loon;
 • werkvermogen;
 • werkruimte in uw woning;
 • borgstelling voor uw bv;
 • eigenwoningschuld;
 • overdrachtsregimes eigen woning;
 • Icesave-spaarders;
 • woning in aanbouw;
 • kapitaalverzekeringen;
 • forceren aanmerkelijkbelangverlies;
 • nettolijfrenten;
 • farmaceutische en andere hulpmiddelen;
 • particuliere gezinshulp;
 • behandelkosten verslaving;
 • levensloopregeling;
 • positie zzp’er;
 • deugdelijke boekhouding;
 • verhuiskosten;
 • aanspraak medische specialisten op transitiefonds

In de Almanak is veel informatie verwerkt die niet direct betrekking heeft op het invullen van de aangifte. Ook hierin kunnen veel wijzigingen zijn opgetreden. In de hierna genoemde hoofdstukken hebben wij de informatie verhoudingsgewijs ingrijpend aangepast. Het betreft:

Nieuw zijn hfst. 42, Lijfrenten, en hfst. 53, Werkkostenregeling.

De links verwijzen naar de kennisbank FiscaalToaal, hier vindt u de online doorzoekbare versie van de IB Almanak en 11 jaar archief. U kunt de IB almanak ook al ebook downloaden in de Nextens app voor op uw tablet. Bij een abonnement op de IB Almanak ontvangt u online toegang, archief, een e-book en ook de IB Almanak 2014 DEEL II, deze verschijnt begin maart.
Bestel nu de almanak>

terug