FAQ: Wat is het voordeel van het tabblad Werkzaamheden?

 

Om u zo veel mogelijk te informeren en te ondersteunen in uw werkproces, hebben we verschillende handleidingen, een helpcentrum en een supportpagina. We merken soms dat nog niet alle antwoorden altijd goed gevonden worden. Daarom zetten we iedere week twee van de veelgestelde vragen centraal en leggen we uit waar u het antwoord kunt vinden.

Verdeling van werk

Het tabblad Werkzaamheden is vooral bedoeld om een overzicht te geven welke werkzaamheden nog moeten worden gedaan. Ieder kantoor hanteert een andere werkwijze in het verdelen van werk. Soms doet een aangiftemedewerker al het werk aan een aangifte, soms wordt de invoer door iemand anders gedaan dan de controle. Door de mogelijkheid om verantwoordelijkheden voor verschillende taken in te richten, geeft Nextens u snel inzicht welke werkzaamheden door wie gedaan moeten worden voor welke klanten. De combinatie met een in te voeren plandatum maakt het bovendien mogelijk om te zien welk werk urgent is en wat nog kan blijven liggen.

Planning

Het tabblad Werkzaamheden geeft u inzicht in uw planning. Zowel voor uw eigen toegewezen klanten via de tab Mijn klanten als voor al uw klanten via de tab Alle Klanten. Kies de subtab Werkzaamheden om uw planning te zien voor alle belastingsoorten. Kies btw-overzicht om alleen uw btw-planning in te zien.

Dit wordt ook uitgelegd in het interactief stappenplan > Tips tabblad Werkzaamheden. In zes stappen krijgt u extra uitleg en tips over het gebruik van het tabblad Werkzaamheden.

Werkzaamheden voor btw en ICP

Door de strakke regels die gelden voor de inlevertermijn van aangiften btw en opgaves opgaaf intracommunautaire prestaties (ICP) kunnen we deze deadlines voor u automatisch vullen. Dit doen we in het algemeen zodra u de aangifte in gebruik neemt. Ga naar het klantendossier en open het jaardossier btw/ICP. U kunt hier elke periode afzonderlijk opnemen in het tabblad Werkzaamheden (de meest linker serie icoontjes) . De uiterste inleverdatum wordt dan automatisch aangemaakt.

Automatisch opnemen in werkzaamheden

Het eerste icoon geeft aan dat u voor de aangeklikte periode een aangifte btw gaat maken. Zodra u een periode aanklikt, wordt de rest van het jaar aangezet. Bij het opnemen in werkzaamheden worden er direct taken aangemaakt die zichtbaar zijn in het btw-overzicht onder de tab Werkzaamheden, met bijbehorende uiterste inleverdatum (één maand na afloop van de aangiftetermijn). Het icoon dat verschijnt in de tweede kolom geeft de status van de aangifte weer.

Overslaan opgaaf ICP

Voor ICP is het mogelijk om een maand waarin geen opgaaf mag worden gedaan, omdat er geen leveringen of diensten waren, uit de werkzaamheden te halen (klik het vinkje weg uit de eerste kolom) en vanaf de maand erna de opgaaf weer op te nemen in de werkzaamheden.

Werkzaamheden en inlevertermijnen

Als de werkzaamheden voor btw en ICP zijn ingericht, toont het btw-overzicht onder Werkzaamheden de taken die moeten worden uitgevoerd en de inleverdatum.

De datum die zichtbaar is in de kolom Inleverdatum wordt automatisch gegenereerd wanneer de aangifte wordt opgenomen in werkzaamheden. Deze datum is de uiterste inleverdatum van de desbetreffende btw-aangifte of ICP-opgave. Deze gegenereerde inleverdatum kan, bijvoorbeeld in het geval van een vestigingsplaats buiten Nederland, handmatig aangepast worden. Selecteer de taak (klik op het eerste icoontje) en klik onderaan onder Acties op Inleverdatum wijzigen.

Werkzaamheden per periode

Door middel van de juiste filters te kiezen kunt u een lijst samenstellen zodat u een overzicht krijgt van welke btw-aangiftes en ICP-opgaven u voor een bepaalde periode moet doen.

Werkzaamheden voor IB en Vpb

Voor IB en VPB kunt u heel specifiek per stap in het aangifteproces aangeven wie en wanneer verantwoordelijk is voor de uit te voeren werkzaamheden. Dit is uiteraard geen verplichting.  Verantwoordelijkheden is zo opgezet dat u kunt aangeven wat het beste overeenkomt met uw situatie. U kiest bijvoorbeeld de werkproces-stappen: invoer, controle en indienen. Accordering slaat u dan over als formele stap.

Meerdere aangiften tegelijk

We krijgen regelmatig de vraag: ‘Kan ik in Nextens meerdere aangiften/klanten in één keer opnemen in de werkzaamheden?’ Als u uitstel gaat aanvragen voor de IB en VPB, worden voor de klanten waarvoor u uitstel aanvraagt, automatisch de werkzaamheden aangemaakt. Als u gedurende het jaar nieuwe klanten krijgt waarvoor u geen uitstel meer aan gaat vragen, dient u dit wel per klant/aangifte te doen.

Handleidingen

Deze tips en trics worden ook uitgelegd in het interactief stappenplan > Tips tabblad Werkzaamheden. Daarnaast wordt in de handleiding Werken met Nextens in hoofdstuk 3 de Werkzaamheden en Verantwoordelijkheden uitgelegd. In de handleiding wordt ook uitgelegd hoe u het tabblad Werkzaamheden zo kunt inrichten zodat u stappen kunt overslaan die niet van toepassing zijn voor uw kantoor, bijvoorbeeld de stap accorderen. Als u in het tabblad Werkzaamheden bent, kunt u via F1 in het Helpcentrum ook voorbeelden vinden van het gebruik van het tabblad.

terug