Release notes: Elsevier Nextens release notes 13 maart 2015

 

Update Elsevier Nextens release omtrent Uitstel, SBA’s en IB 2014.

Uitstel 2014

 • Hier zijn enkele schermmeldingen verbeterd zodat niet per ongeluk een IB-BTW-onderneming kan worden gekozen.
 • Als bij de contactpersoon een fi-nummer was ingevuld (terwijl een bsn nodig is) werd ten onrechte gemeld dat uitstel was aangevraagd. De status per persoon/bedrijf bleef overigens op voorbereid staan. In dit geval is het nodig om voor klanten waar de status nog niet op aangevraagd staat even opnieuw uitstel aan te vragen.
 • Het vullen van het boekjaar voor ondernemingen kost momenteel bij grote aantallen ondernemingen veel tijd. Op korte termijn zullen we dit versnellen.

SBA

 • De aanslagcontrole op de ontvangen SBA’s gaf soms ten onrechte een verschil aan met de verzonden aangifte. Dit is gerepareerd.

IB 2014

 • Als bij aftrek lijfrentepremies in geval van staking werd gekozen voor het gebruik van het inkomen van het huidige jaar werd op het scherm wel de juiste berekening uitgevoerd, maar bij afdrukken en verzenden werd de reserveringsruimte niet berekend. Dit is een belangrijke fiscale verbetering.
 • De berekening in het hulpscherm 3050.10 (berekening waarde verhuurde woningen met huurbescherming) ging nog uit van de cijfers van vorig jaar. Nu worden de cijfers van 2014 gebruikt. Bij de berekening van de werkbonus werden nog cijfers van 2013 gebruikt, dit is aangepast naar de cijfers van 2014.
 • Soms was het niet mogelijk om vergrendelde aangiften te ontgrendelen, dit is hersteld, evenals een enkele storing bij het opnemen in werkzaamheden. Klanten melden ons nog enkele onvolkomenheden die bij conversie, met name als de aangifte is gemigreerd vanuit BasWin en verder niet geopend in Nextens. We werken aan verbetering. Het betreft o.a. de conversie bij scherm 601.00, het inkomen en de for-dotatie van vorig jaar en niet verrekende persoonsgebonden aftrek. Deze posten verdienen momenteel extra aandacht.
 • De status van de verzending van aangiften wordt sneller zichtbaar. We werken aan een extra scherm (Algemeen) waar we verzendgegevens tonen.
 • Verscheidene afdrukverbeteringen (er wordt nog gewerkt aan een nettere afdruk van de 31-12 kolom in Box 3).
 • Bij Schulden Box 3 hielden we de verzending tegen als er negatieve bedragen werden ingetikt (het saldo moet uiteraard wel positief zijn). We laten nu de verzending toe maar sturen de niet verplichte specificatie in dergelijke gevallen niet op.
 • Bij desinvesteringen kon geen decimaal getal bij toegepast percentage investeringsaftrek worden ingevuld, dit is aangepast.
 • Op verzoek van de Belastingdienst hebben we enkele wijzigingen aangebracht in de verzending van aangiften. Deze wijzigingen hebben geen invloed op aanslagen.

Vragen of feedback?

Handige tips voor het eerste gebruik vindt u in de snel op weg-handleiding (PDF). Bekijk ook de Elsevier Nextens Tutorials. Mocht u hulp nodig hebben bij het overzetten van uw gegevens of bij het programma dan kunt u onze Technische Service Desk bereiken op tel. 0314 – 358 356 of mailen naar tsd@reedbusiness.nl. Ook voor andere vragen of suggesties kunt u uiteraard contact opnemen of een review achterlaten. Met uw input maken wij Nextens nog beter.

Zie ook de planningspagina>

terug