Elsevier Nextens IB release notes

 

In deze release:
versie 1.2 september 2013

Verzendverslag naar Belastingdienst
Alle XBRL-output bekijken voordat het naar de Belastingdienst wordt verzonden. Controleer voor uw klanten en weet welke output wordt verzonden.

Rapportages
Meer mogelijkheden om klantrapportages op te stellen. Twee nieuwe rapporten:
–          Aangiftebiljet rapport
–          Specificaties rapport

De interface voor de keuze van rapportages is verduidelijkt. De volgende mogelijkheden zijn toegevoegd:

–          Rapportages in Engels afdrukken
–          Rapportages kunnen worden bewerkt
–          Meerdere rapportages opslaan in één PDF
Ons klantenpanel heeft meer input geleverd, komende releases komen meer rapporten en functionaliteiten beschikbaar.

Middelingsberekeningen en Middeling
Aangiftes optimaliseren met IB-middeling over 2010, 2011 en 2012.
Makkelijk middeling data opslaan bij klant.

Meerdere gebruikers en beveiliging
Meerdere gebruikers onder één Elsevier Nextens abonnement. Elke gebruiker heeft zijn eigen login. Beheer en beveilig gebruikers en de toegang naar klanten en functionaliteiten door:
–          Nextens-gebruikers en klanten in groepen indelen: individuele kantoren of afdelingen kunnen zo bij specifieke groepen klanten.
–          Status en werkproces controle: In één oogopslag inzicht in de status van het aangifteproces. Nextens gebruikers kunnen gemachtigd worden om alleen bepaalde acties uit te mogen voeren in het aangifte proces.
–          Auditing: Wie aan de aangifte heeft gewerkt en wie de laatste acties in de aangifte heeft goedgekeurd wordt gelogd.

IB Premium
SBA’s (Service Bericht Aanslagen)
SBA’s (voorheen EKA’s: Elektronische Kopie Aanslag) zijn de updateberichten van de Belastingdienst. De machtiging voor SBA’s dienen per klant, per jaar en per belastingsoort te worden aangevraagd, dit is ingebouwd in Nextens Premium (voorheen CAS).

IB Premium
Voorlopige Aangifte 2013
De Voorlopige aangifte (VA) IB 2013, kan worden uitgerekend en naar de Belastingdienst worden verzonden. ( Let op: U ontvangt hiervan een SBA van de Belastingdienst en geen EKA.)

terug