Elsevier Nextens IB 2.1 release notes

 

Elsevier Nextens IB release notes versie 2.1, 17 november 2014. Maak nu de overstap naar de cloud!

Met Nextens IB 2013 kunt u IB-aangiftes 2013 indienen bij de Belastingdienst. Aan enkele functionaliteiten van IB 2013 wordt nog gewerkt, deze volgen in een latere release.

De overstap naar de cloud
Begin dit jaar informeerden wij u dat de lancering van Nextens IB werd uitgesteld om de kwaliteit van het product te verhogen. Vanaf deze versie bieden wij de kwaliteit die u van ons gewend bent en meer.

U werkt nu in IB versie 2013.2.1, deze versie bevat de volgende updates:

Migratie van ElsevierFiscaal
Iedereen die met het ElsevierFiscaal BAS, CAS, VPB en/of BTW Programma werkt, wordt uitgenodigd de overstap naar de cloud te maken.

 1. Log in op Elsevier Nextens met uw ElsevierFiscaal account en upload uw PKI Overheid services certificaat
 2. Maak een migratiebestand: Update uw desktop programma’s en creëer met de migratietool een exportbestand
 3. Upload het migratiebestand in uw Elsevier Nextens account

Download het overzichtelijke stappenplan of schakel de gratis overstapservice in>

Synchronisatie het BAS en CAS Programma
In Nextens converteert u uw aangiften 2012/2013 naar aangiftejaar 2013/2014. Aangiften die u al gestart bent in uw desktopsoftware kunt u afronden met uw desktopsoftware. U kunt uw aangiftes 2013 ook na het overzetten van uw gegevens afronden in de desktop-software. Middels de knop ‘synchroniseren’ (die u aantreft in de laatste update van uw BAS en CAS programma) kunt u met 1 klik alle aangepaste aangiftes synchroniseren met de aangiftes in Nextens. Op deze manier kunt u in het CAS programma uw uitstelregelingsverplichting bijhouden.

Digitaal Klantportaal
Bij een abonnement op Nextens IB ontvangt u gratis het Nextens Klantportaal. Met het Klantportaal loggen uw klanten in op hun persoonlijke pagina waar ze hun stukken online kunnen uploaden en eenvoudig terug kunnen vinden. Zodra uw klant losse stukken naar u uploadt of een checklist afmaakt komen alle stukken direct in Elsevier Nextens te staan in het juiste klantdossier. De stukken die een klant upload in het klantportaal kunnen door de intermediair in het klantdossier worden gedownload. U bepaalt zelf welke klanten u toegang geeft tot het Klantportaal. U kunt uw gegevens invoeren op de klantomgeving, de e-mail templates aanpassen en een deadline toevoegen aan uw checklist.

Migratie, import jaarstukken en SBA’s

 • Tijdens het einde van het migratieproces in Nextens wordt in de laatste fase de status van de SBA-machtigingen opgehaald. De status wordt in Nextens op Niet actief gezet.
 • SBA machtigingen kunnen worden aangevraagd en beheerd in de portal. Deze kunnen worden aangevraagd voor IB 2014, 2013 en 2012 en de andere Belastingsoorten. De machtigingen kunnen worden beheerd in een lijst die onderdeel uit maakt van de klantenlijst en in het klantdossier.
 • SBA’s kunnen worden ontvangen in Nextens en in het klantdossier bekeken worden en vergeleken worden met de berekende aangifte. De SBA’s kunnen worden beheerd in een SBA-overzichtslijst.
 • Synchroniseren na migratie: Het is mogelijk om vanuit het BAS programma database een afgeronde aangifte of vanuit het Cas Programma 2014 database de Naw-gegevens, te versturen naar Nextens.
 • Het is nu mogelijk om jaarstukken te importeren als excel of csv.

Fiscale partners en optimalisatie verbeteringen

 • Aangever en partner kunnen nu apart verzonden worden naar de belastingdienst.
 • Bij een aangifte met partner wordt vanuit zowel het klantdossier van de aangever en van de partner naar de zelfde aangifte gewezen. Een aangifte met een partner is te herkennen in het klantdossier aan (p+).
 • Bij verzending zijn nu foutmeldingen en waarschuwingen met directe links naar de plek in de aangifte. Ook is een  XBRL controle op invoer dat leidt tot uitval bij de Belastingdienst toegevoegd.
 • De performance van optimalisatie is verbeterd, hierdoor gaat optimalisatie vele malen sneller. Aan dit punt wordt doorontwikkeld, daar moet u tot 22 december met onderstaande punten rekening houden:
 • Let op 1: als de klant bezig is met optimaliseren kunnen er geen wijzigingen aangebracht worden aan de aangifte, deze worden niet opgeslagen. U krijgt feedback per e-mail over de afronding van de optimalisatie.
 • Let op 2:  Bij optimalisatie wordt alleen gekeken worden naar de harde aanslag grens (aanslag grens: € 45 en teruggaafgrens € -14). Controleer of de aanslag- of teruggaafgrens wordt benaderd . Op basis hiervan kunnen handmatig aanpassingen worden gedaan om in de verdeling van de fiscale posten alsnog het gewenste resultaat te benaderen.

Sneltoetsen verbeteringen

 • Het overzicht aangifte is nu te benaderen via ALT+F1 of via overzichten
 • Het overzicht jaarstukken is nu te benaderen via ALT+F7 of via overzichten
 • De rekenmachine is nu te benaderen met CTRL+ * of via overzichten
 • Links naar de Almanak zijn toegevoegd in de helptopics

Printen en rapportages

 • De opmaak van de rapporten is verbeterd
 • Het is mogelijk om een Jaaronafhankelijke aanbiedingsbrief toe te voegen
 • Het rapport ‘Rapport’ kan nu geprint worden
 • Print Aanslagen compleet
 • Print Jaarstukken compleet
 • Afdrukkeuzes worden nu per aangifte opgeslagen.
 • Handmatig vergrendelen / ontgrendelen aangiften, een vergrendelde IB aangifte 2013 kleurt groen.

 Eerder in versie 2.0 zijn

 • M-biljet en partiële buitenlandse belastingplicht zijn geïmplementeerd
 • Berekeningen bij M-biljet box 3 deeljaar partner tijdens Nederlandse periode zijn geïmplementeerd
 • Speciale regelingen Duitsers/Belgen zijn geïmplementeerd
 • Pro rata regeling Belgen is geïmplementeerd
 • Bijzondere verhoging heffingskortingen voor 8.9a is geïmplementeerd
 • Koppeling toeslagen met aangifte
 • Compensatieregeling

Wanneer u een Nextens IB Programma abonnement heeft, werkt u automatisch in de laatste versie. De bovenstaande functionaliteiten zijn toegevoegd aan Elsevier Nextens en zijn een update op de functionaliteiten uit IB 2013 versie 2.0.

Planning
Let op, aan onderstaande functionaliteiten wordt nog gewerkt, deze komen in een volgende release:

 • Printen PDF m/co (planning december 2014)
 • Optimalisatie
 • VA (planning december 2014)
 • Uitstel aanvragen (planning maart 2015)
 • VIA machtiging en ophalen (planning maart 2015*)
  *de Belastingdienst wil niet langer dat intermediairs een VIA ophalen met DigiD en werkt aan een oplossing met uw PKI Overheid services certificaat, wanneer dit beschikbaar komt gaat Nextens dit ondersteunen.
 • Vanaf 2015 kunt u uw aangiften voor 2014 doen met Elsevier Nextens.

Klanten melden ons

 • De berekening bij de studiekosten rekent niet door. Deze bug is behandeling. Hiervoor wordt op korte termijn (in ieder geval voor 15 december) een update gedaan.

Vragen of feedback?
Handige tips voor het eerste gebruik vindt u in de snel op weg-handleiding (PDF). Bekijk ook de Elsevier Nextens Tutorials. Mocht u hulp nodig hebben bij het overzetten van uw gegevens of bij het programma dan kunt u onze Technische Service Desk bereiken op tel. 0314 – 358 356 of mailen naar tsd@reedbusiness.nl. Ook voor andere vragen of suggesties kunt u uiteraard contact opnemen of een review achterlaten. Met uw input maken wij Nextens nog beter.

terug