Elsevier Nextens 2.3 release notes

 

U kunt nu verantwoordelijkheden inrichten in uw aangifteproces. Ook zijn er meer opties om jaarstukken vanuit boekhoudprogramma’s te importeren.

Aan enkele functionaliteiten van Nextens wordt nog gewerkt, deze volgen in een latere release.

U werkt nu in IB versie 2013.2.3, deze versie bevat de volgende updates:

 • U kunt nu verantwoordelijkheden inrichten, daarmee is het mogelijk om het aangiftenproces aan te passen en verantwoordelijkheden toe te kennen aan klanten en gebruikers (invoeren, controleren, accorderen en verzenden). Zie hiervoor de handleiding: Verantwoordelijkheden inrichten in Nextens.
 • Naast .csv is het nu ook mogelijk om jaarstukken te importeren in .xml en .txt-formaat in zowel Nextens IB als Nextens VPB. Zo kunt u vanuit uw boekhoudprogramma gegevens uit de jaarstukken in Nextens importeren.

Een aantal technische verbeteringen zijn doorgevoerd:

 • Synchronisatie is sneller geworden
 • Icoontje “aangiftescherm gevuld” wordt getoond wanneer er gegevens zijn ingevoerd

 Eerdere aanpassingen uit versie 2.2 zijn oa:

 • U kunt de VA/VT 2015 invoeren, afdrukken en elektronisch insturen
 • In de print jaarstukken is nu ook het afdrukken van de commerciële cijfers mogelijk
 • Synchronisatie vanuit het BAS en CAS Programma kunt u aangepaste aangiftes synchroniseren met Nextens. Op deze manier kunt u in het CAS programma uw uitstelregelingsverplichting bijhouden.
 • De opmaak van de rapporten is verbeterd en het is mogelijk om een Jaaronafhankelijke aanbiedingsbrief toe te voegen.
 • Afdrukkeuzes worden nu per aangifte opgeslagen.
 • Handmatig vergrendelen / ontgrendelen aangiften, een vergrendelde IB aangifte 2013 kleurt groen.

Wanneer u een Nextens IB Programma abonnement heeft, werkt u automatisch in de laatste versie. De bovenstaande functionaliteiten zijn toegevoegd aan Elsevier Nextens en zijn een update op de functionaliteiten uit IB 2013 versie 2.2.

Planning
Let op, aan onderstaande functionaliteiten wordt nog gewerkt, deze komen in een volgende release:

 • IB VA2015: Alleen het p-biljet is beschikbaar, het c-biljet nog niet (planning februari 2015)
 • SBA machtiging kunnen aanvragen voordat het nieuwe belastingjaar live komt, oftewel SBA VPB2014 (planning 21 januari)
 • Verzenddatum in aangiftelijst (planning februari)
 • Foutmelding inzien bij afkeuring na verzending (planning februari).
 • IB print, de mogelijkheid een stuk tekst toe te voegen aan de aanbiedingsbrief (planning februari).
 • Printen PDF m/co en afdruk Engelstalige biljetten (planning februari 2015)
 • Uitstel aanvragen (planning maart 2015)
 • VIA machtiging en ophalen (planning april 2015*)
  *de Belastingdienst wil niet langer dat intermediairs een VIA ophalen met DigiD en werkt aan een oplossing met uw PKI Overheid services certificaat, wanneer dit beschikbaar komt gaat Nextens dit ondersteunen.
 • Vanaf 22 januari 2015 kunt u uw aangiften voor 2014 doen met Elsevier Nextens.

Klanten melden ons…

Aan enkele functionaliteiten van IB wordt nog gewerkt, deze volgen in een latere release. Iedere 2-4 weken leveren wij nieuwe functionaliteiten op en lossen we eventuele bugs/beperkingen in de software op. Hier melden welke bugs/beperkingen al bekend zijn en wanneer wij die gaan oppakken.

 • Handmatig locken en unlocken van de IB VA/VT 2015 aangifte is nog niet mogelijk (planning februari 2015)
 • Filter mist op het SBA overzicht voor IB VA/VT (planning februari 2015)
 • IB2013: verdeling elders belast partner op biljet werkt niet in print (planning februari 2015)

Vragen of feedback?
Handige tips voor het eerste gebruik vindt u in de snel op weg-handleiding (PDF). Bekijk ook de Elsevier Nextens Tutorials. Mocht u hulp nodig hebben bij het overzetten van uw gegevens of bij het programma dan kunt u onze Technische Service Desk bereiken op tel. 0314 – 358 356 of mailen naar tsd@reedbusiness.nl. Ook voor andere vragen of suggesties kunt u uiteraard contact opnemen of een review achterlaten. Met uw input maken wij Nextens nog beter.

terug