‘Zzp’er desnoods dwingen tot pensioen’

Bron: ANP

Het is in het huidige pensioenstelsel niet langer uit te leggen dat sommige werkenden wel en andere niet verplicht zijn om pensioen op te bouwen. Dat schrijft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in een dinsdag naar buitengekomen pensioenvisie.

Algehele verplichtstelling

Honderdduizenden zelfstandigen vallen nu nog buiten de verplichting en dreigen geen enkel pensioen op te bouwen. Volgens de toezichthouder zouden ze desnoods gedwongen moeten worden om toch voor hun pensioen te gaan sparen.

De AFM zegt bij het vernieuwen van het pensioenstelsel voorstander te zijn van ,,keuze waar het kan, verplichting daar waar dat verstandig is.” De financiële waakhond ziet het als een goede eerste stap dat zzp’ers inmiddels vrijwillig kunnen deelnemen aan een pensioenregeling. Maar wanneer blijkt dat hier onvoldoende gebruik van wordt gemaakt dan ligt ,,een algehele verplichtstelling” volgens de AFM voor de hand.

Toekomstbestendige pensioenstelsel

De toezichthouder geeft met de aanbevelingen in het rapport gehoor aan een oproep van staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken). Die heeft betrokken partijen opgeroepen met suggesties te komen voor aanpassingen die nodig zijn om het Nederlandse pensioenstelsel meer toekomstbestendig te maken.

De AFM vindt ook dat mensen die pensioen opbouwen de mogelijkheid moeten krijgen om de hoogte van hun pensioenpremie boven een bepaald minimum zelf te bepalen. De organisatie acht het verder belangrijk ,,om oneerlijke subsidies tussen generaties weg te nemen”. Hiervoor is het nodig af te stappen van het huidige systeem van de doorsneepremie, waarbij jong en oud hetzelfde bedrag betalen.

Discussie (6)

Bekijken en participeren
Avatar
AM Administratief Management
De overheid meet met 2 maten. Je moet volgens de overheid/belastingdienst voldoende inkomen hebben om een lijfrentepremie te kunnen aftrekken in de jaarruimte. Heb je geen jaarruimte, dan hoef je - volgens de redenering achter deze wetgeving - geen voorziening voor je oude dag op te bouwen want er is geen inkomensachteruitgang. Je lage inkomen wordt dan immers vervangen door de AOW. De AOW wordt dus beschouwd door de overheid als een basispensioen voor iedereen. Alleen degenen die zoveel verdienen dat ze na hun pensionering met alleen AOW achteruit gaan in inkomen mogen extra pensioen opbouwen. Dat de vakbonden zich sterk hebben gemaakt om dit voor een heleboel werknemers te bewerkstelligen via een CAO is leuk en aardig voor die werknemers maar voedt het misverstand dat dus IEDEREEN die arbeid verricht verplicht is of zou moeten zijn om deel te nemen aan een pensioenvoorziening. Ten eerste zijn er werknemers die niet onder een CAO vallen en wiens werkgever geen pensioenvoorziening heeft afgesloten en ten tweede zijn er de freelancers/zzp-ers/ondernemers die zelf willen bepalen wat er met hun geld gebeurt. Niemand weet hoe oud hij of zij gaat worden. Ik ga toch niet een hele hoop geld storten in een voorziening waarvan ik niet weet of ik lang genoeg zal leven om er ook profijt van te hebben? Ik wil zelf kunnen bepalen of ik het geld wil gebruiken voor een wereldreis nu ik nog gezond ben en dat ik het voor lief neem dat ik later alleen van een AOW-uitkering moet rondkomen of dat ik het geld voor later opzij zet zodat ik het na mijn 67e wat ruimer heb. Dat is de vrijheid die hoort bij ondernemerschap.
Avatar
Velde
De AFM en verzekeraars moeten hier de hand in eigen boezem steken. Het is voor de niet jonge ZZP'er vaak helemaal niet rendabel om een pensioen verzekering te sluiten. Ik ben het eens met P. van de Plas, mijn streven is om straks schuldenvrij met pensioen te gaan, eventueel de woning te verkopen en de tering naar de nering te zetten.
Avatar
Cijfermeester Van de Pas
Afgelopen jaar heb ik voor mijzelf eens gekeken of het haalbaar is om het pensioen voort te zetten bij de oude pensioenleverancier APB. Ik zou 800€ per maand moeten betalen voor een periode van maximaal 3 jaar en dan zou ik over 30 jaar 612€ per jaar extra pensioen krijgen. Ik houd dat bedrag niet per maand over, als ik het wel zou hebben, dan spaar ik liever in een eigen product; banksparen (zelfs tegen 1,6% levert meer op), aflossen van de hypotheek, schulden af betalen en dergelijke meer.
Avatar
Bruin
De AFM maakt meer kapot dan je lief is. Zelfstandig betekent dat je zelf keuzes maakt. Er heerst ook een misverstand over het sociale aspect. AOW is een sociale verzekering en pensioen is een individuele verzekering. Daar zit niks sociaals aan en dat moeten we ook niet willen. In mijn optiek is er geen verschil dat men 40 jaar geleden begonnen is met pensioenpremie te betalen of de mensen die nu de komende 40 jaar het pensioen opbouwen. Daarnaast vraag ik mij af wanneer er nu eens een vrije keuze van pensioenfonds komt. Nu geven we die gasten een zak geld waarmee zij, bij wijze van spreken, naar het casino gaan en maar hopen dat het voldoende oplevert. De pensioenfondsen hebben geen enkele prikkel om het goed te doen. De deelnemers hebben immers geen keuze!? Deze discussie hoort hier misschien niet thuis, maar lijkt mij wel zinnig om eens gevoerd te worden.
Avatar
Accountantskantoor Steinhage
Voor veel zzp'ers kan er tijdelijk geen ruimte zijn om iets aan een oudedagsvoorziening te doen. Indien de eigen woning later vrij is betekent dit voor velen al een goede pensioenvoorziening. Daarnaast is pensioen te zien als vermogen: voor de een is het aantrekkelijk dat te verkrijgen door middel van aftrekbare premies en later terug te ontvangen door belaste uitkeringen. Voor de ander is het aantrekkelijker om het vermogen netto te sparen/beleggen en dat later weer onbelast op te eten. Iemand premie laten betalen als er feitelijk geen geld is en dus zeker niet aftrekbaar en dat later te belasten bij de uitkering is mijns inziens een slechte zaak die alleen de fondsen helpt maar zeker de zzp'er niet. Overigens is ook het heffen van een hogere box III belasting bij diegenen die in de netto sfeer voor hun oudedagsvoorziening zorgen volledig uit den boze. Zowieso zou voor hen een ontheffing in box III moeten gelden. Drs J.A.C.M. Steinhage
Avatar
Salvino
Jawel hoor vrijwillig en toch gedwongen. Zij dwingen liever iedereen en zeker niet iedereen de vrijheid geven. Repressie? AFM kijk eens naar jezelf. Lekker met die hypotheek subsidie en wat nog meer, wat wij niet weten. Kort bij de kachel is het lekker warm nietwaar?
Log in of Registreer om een reactie te plaatsen
terug