‘Zet Wet DBA twee jaar in de ijskast’

Bron: MKB-Nederland

Twee jaar geen boetes en naheffingen, alleen maar gebruik van de zes modelcontracten en ondertussen werken aan een fundamentele oplossing voor de vraagstukken op de arbeidsmarkt in de SER. Daarvoor pleiten ondernemingsorganisaties VNO-NCW, MKB Nederland en PZO ZZP naar aanleiding van alle onzekerheid die is ontstaan onder zzp’ers door de nieuwe wet DBA.

zzp'ers werken

Problemen zzp’ers oplossen

Volgens de ondernemersorganisaties dreigt het kabinet nu verkeerde afslagen te nemen om de ontstane problemen van bijna honderdduizend zzp’ers op te lossen. Zo stelde FNV Zelfstandigen deze week voor om zzp’ers vrij te stellen van controles door de Belastingdienst als ze aan specifieke voorwaarden voldoen. Ze moeten dan bijvoorbeeld hogere uurtarieven rekenen dan minimaal twee keer het gemiddelde cao-loon.

Moratorium twee jaar

De ondernemingsorganisaties, vrezen dat als het kabinet kiest voor dit soort oplossingen dit grote gevolgen gaat hebben voor veel zelfstandigen. Zij vrezen voor een politieke uitruil die grote groepen zelfstandigen en werknemers in de ‘magere armen’ van het UWV duwt. Zo komen we van de regen in de drup en vooral de middeninkomens onder die grens van twee keer modaal, aldus de ondernemersorganisaties. Daarom pleiten zij voor een moratorium op de Wet DBA met de komende twee jaar geen boetes/naheffingen en alleen maar gebruik van de zes modelcontracten. Ondertussen gaan de ondernemingsorganisaties met NL Next Level en in de SER aan de slag voor fundamentele oplossingen voor de arbeidsmarkt, zodat er volledige werkgelegenheid kan ontstaan. Niet werkende contractvormen mogen dit niet in de weg staan.

Nextens Academy

De Nextens Academy organiseert over dit onderwerp twee kennismomenten.
Op 24 november een gratis webinar: De Wet DBA, een half jaar onderweg. In dit webinar gaan mr. Sylvester Schenk en mr. Ronald Koot uitvoerig in op de meest gemaakte fouten in de (model)overeenkomst en geven wij aan hoe ze voorkomen kunnen worden.
Op 13 december het seminar Wet DBA.  Een complete dag (inclusief lunch) met antwoord op vragen als:

  • Wanneer is er sprake van een dienstbetrekking?
  • Hoe ben je het best beschermd tegen claims van de Belastingdienst?
  • Hoe zorg je ervoor dat je modelovereenkomst niet wordt afgekeurd?
  • Wat zijn de learnings tot nu toe?
  • Welke modelovereenkomst is op jouw situatie van toepassing?
terug