Wiebes wil nieuw systeem voor pensioen in eigen beheer

Bron: Rijksoverheid

Staatssecretaris Wiebes (Financiën) heeft de vragen van de Tweede Kamer beantwoord over pensioen in eigen beheer, ontklemming fiscale oudedagsreserves en stakingslijfrenten en verruiming kleine afkoopregeling lijfrenten. Wiebes schetst voorts op hoofdlijnen wat in zijn gedachten de stand van zaken is met betrekking tot het vereenvoudigen van het pensioen in eigen beheer.

Nog geen oplossing

Hierbij geeft hij gelijk aan dat het vinden van een pasklare oplossing geen sinecure is en dat hij op dit moment nog geen pasklare oplossing heeft. Pensioen in eigen beheer speelt zich namelijk af in twee werelden, de fiscale en de civielrechtelijke. Elk van deze werelden kent om moverende redenen haar eigen spelregels, wat tot grote verschillen in waardering van het pensioen kan leiden. Om tot een zinvolle vereenvoudiging te komen zal de nodige stuurmanskunst en tijd nodig zijn. Het denkwerk is nog niet klaar.

Uitgangspunt

Volgens Wiebes is er eigenlijk maar één uitgangspunt: een aanpassing van de regeling voor pensioen in eigen beheer is alleen zinvol als de regelgeving structureel eenvoudiger en begrijpelijker wordt voor zowel de directeur-grootaandeelhouder als de Belastingdienst. “We moeten – als het even kan – af van de ingewikkelde verschillen tussen de fiscale en civiele waarderingsregels bij het eigen beheer.” Wiebes denkt aan de invoering van een geheel nieuw systeem: een fiscale reserve in eigen beheer voor de oude dag.

De brief van Wiebes betreft een reactie op het verslag van een schriftelijk overleg over de brief van zijn voorganger Weekers van 6 december 2013.

terug