Wiebes neemt verdere maatregelen tegen belastingontduiking

Bron: Rijksoverheid

De kortingen op boetes voor zwartspaarders die vrijwillig inkeren wordt afgeschaft, vergrijpboetes die zijn opgelegd aan adviseurs kunnen openbaar worden gemaakt en het verschoningsrecht in de fiscaliteit voor advocaten en notarissen wordt ingeperkt. Dat zijn de aanvullende maatregelen van staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën tegen belastingontduiking.

Openbaarmaking vergrijpboetes

De Belastingdienst kan adviseurs die hun klanten helpen bij belastingontduiking straks steviger aanpakken. De staatssecretaris stelt voor dat onherroepelijke vergrijpboetes voor adviseurs die hebben meegewerkt aan belastingontduiking, openbaar gemaakt kunnen worden.

Fiscaal verschoningsrecht

Wiebes stelt verder voor om het fiscaal verschoningsrecht voor notarissen en advocaten in te perken. Dit moet voorkomen dat de Belastingdienst niet adequaat belasting kan heffen en innen, omdat een zogeheten geheimhouder gebruikmaakt van het fiscaal verschoningsrecht.

Afschaffen inkeerregeling

Door het afschaffen van de inkeerregeling kan de Belastingdienst straks boetes opleggen aan belastingplichtigen die inkeren binnen twee jaar nadat zij opzettelijk een onjuiste of onvolledige aangifte hebben gedaan. Nu maakt de wet nog een onderscheid tussen belastingplichtigen die inkeren vóór en na de termijn van twee jaar. De staatssecretaris heeft de boete voor belastingplichtigen die na twee jaar inkeren met ingang van 1 juli 2016 verhoogd van 60% naar 120%. Dit nieuwe boetemaximum gaat ook gelden voor mensen die binnen twee jaar inkeren.

De staatssecretaris zal in 2017 wetsvoorstellen in consultatie brengen waarin de verschillende maatregelen zijn uitgewerkt.

terug

Ja, ik wil het fiscale nieuws van Nextens lezen

Blijf op de hoogte. Registreer nu gratis voor Nextens Selectie.