Wiebes: Geen valsheid in geschrifte bij fiscus

Bron: ANP en Algemene Rekenkamer

Medewerkers van de Belastingdienst hebben geen valsheid in geschrifte gepleegd bij een vrijwillige vertrekregeling. Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën meldt dat aan de Tweede Kamer. Hij reageert op de ophef over mogelijke valsheid in geschrifte. CDA-Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt sprak over valsheid in geschrifte en kaartte de kwestie aan.

Algemene Rekenkamer

De Algemene Rekenkamer, die de uitgaven van de overheid controleert, had namelijk gemeld dat een groot aantal werknemers aangemoedigd zou zijn de datum van vertrek te wijzigen. Dat zou financieel gunstiger uitpakken voor de betrokken ambtenaren.

Ongelukkig verwoord

De Rekenkamer zag zich inmiddels genoodzaakt haar bevindingen toe te lichten. De waakhond zegt dat er geen valsheid in geschrifte vastgesteld. De Rekenkamer spreekt over een ‘ongelukkig verwoord’ voorbeeld. In een verklaring schrijft de Rekenkamer:

‘Wij hebben met de betreffende passage in ons rapport willen aangeven dat, hoewel wij hebben geconstateerd dat de in 2016 uitbetaalde stimuleringspremies rechtmatig waren, bij de uitvoering van deze regeling in bepaalde gevallen wel sprake was van het “optimaliseren” van het gebruik van de regeling ten gunste van de medewerker. We hebben het indienen van aanvragen rond de datum van 1 juli als illustratie hiervan bedoeld. Dat blijkt bij nader inzien een ongelukkig verwoord voorbeeld. In de dossiers die wij onderzocht hebben was sprake van een diverser beeld. Enerzijds was sprake van gevallen die strikt genomen niet aan alle voorwaarden voldeden, maar waarbij vanuit coulance-overwegingen de aanvragen wel zijn goedgekeurd. Anderzijds zijn er gevallen waarbij de oorspronkelijke aanvraag in de tijd naar achter is geschoven tot vlak voor 1 juli.’

De staatssecretaris hoopt dat met de verklaring ‘het ontstane misverstand’ is verholpen.

terug