Wiebes beantwoordt vragen Fiscale Verzamelwet

Bron: FiscaalTotaal

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft de vragen van de Eerste Kamer beantwoord over de Fiscale Verzamelwet 2015. Wiebes bevestigt dat het verleggen van de inhoudingsplicht bij rentevoordelen van oud-werknemers van de werkgever naar de pensioenuitvoerder mogelijk is.

Wiebes kamervragen

Houdsterverliesregeling in de VPB

Voorts gaat Wiebes in op vragen die zijn gesteld over de toepassing van de houdsterverliesregeling in de VPB. Hij legt onder andere uit waarom hij niet kan ingaan op een verzoek van de NOB inzake een specifieke samenloop van de voorgestelde aanpassing in de houdsterverliesregeling en de bestaande systematiek van de fiscale eenheid.

Teruggaafregeling BPM

Verder legt Wiebes uit waarom ten aanzien van de aanpassing van de teruggaafregeling van BPM bij export van motorrijtuigen geen minimumperiode van een duurzame inschrijving is opgenomen. Tot slot gaat Wiebes kort in op de voorgestelde wijziging van artikel 4.25 van de Wet inkomstenbelasting 2001 (verkrijgingsprijs bij het ontstaan van binnenlandse belastingplicht).

Samen met de memorie van antwoord heeft staatssecretaris Wiebes de volgende bijlagen naar de Eerste Kamer gestuurd:

terug