Wiebes beantwoordt vragen over duizenden ten onrechte verzonden vorderingen zorg- en huurtoeslag

Bron: Rijksoverheid

De Belastingdienst heeft onterecht ca. 30.000 brieven met (herziene) definitieve berekeningen zorg- en huurtoeslag 2007 verzonden. Wie in 2007 zowel huur- als zorgtoeslag ontving, heeft voor beide een dergelijke brief ontvangen. Dit antwoordt staatssecretaris Wiebes (Financiën) op vragen over dit onderwerp van het Tweede Kamerlid Van Klaveren (Groep Bontes/Van Klaveren).

Herberekening

Wiebes geeft aan dat door een fout bij het geautomatiseerd verwerken van inkomensgegevens een herberekening van de huur- en zorgtoeslag 2007 heeft plaatsgevonden op basis van een onjuist jaarinkomen. Door tijdig handelen kon de Belastingdienst de vervolgstappen in dit proces voor de mensen die zouden moeten terugbetalen voorkomen, waardoor er geen sprake is geweest van brieven met een acceptgiro om daadwerkelijk te gaan innen. Aan de burgers die een onjuiste (herziene) berekening hebben ontvangen, wordt een nieuwe definitieve berekening op basis van de juiste inkomensgegevens toegestuurd.

Terugvordering

Door de genoemde fout is in ca. 150 gevallen ten onrechte toeslag uitbetaald. Het gaat daarbij in totaal om een bedrag van ca. € 32.000. Te veel ontvangen toeslag zal worden teruggevorderd. Ook deze burgers ontvangen een nieuwe definitieve berekening. Voor de terugbetaling van de te veel ontvangen toeslag krijgen zij een betalingsregeling aangeboden.

terug