Wiebes beantwoordt Kamervragen over belastingafspraken met grote multinationals

Bron: Rijksoverheid

Vanuit de Tweede Kamer is aan staatssecretaris Wiebes (Financiën) een aantal vragen gesteld over vragen die de Europese Commissie aan Nederland, Ierland en Luxemburg gesteld zou hebben over belastingafspraken met grote multinationals.

Algemene toelichting

In een brief aan de Kamer geeft Wiebes eerst een algemene toelichting op het verloop van staatssteunonderzoeken en de wijze waarmee wordt omgegaan met de vertrouwelijke fase van staatssteunonderzoeken. Daarna gaat hij in op de vragen van de Kamer. Wiebes antwoordt op de meeste vragen dat hij deze vanwege het vertrouwelijke karakter niet kan beantwoorden.

Zekerheid

Wel maakt hij een algemene opmerking over het geven van zekerheid vooraf door de Belastingdienst. Afspraken gemaakt door de Belastingdienst met belastingplichtigen vallen binnen de kaders van de wet, beleid en jurisprudentie. Het geven van zekerheid vooraf heeft rechtszekerheid voor belastingplichtigen als doel. Indien er twijfels bestaan bij de Kamer over deze praktijk door berichten in de media, dan neemt hij deze graag weg. Voor een belastingplichtige met een afspraak zal de te betalen belasting gelijk zijn aan een belastingplichtige zonder afspraak, ingeval beide een zelfde feitencomplex hebben. De rulingpraktijk heeft zoals gezegd uitsluitend het verlenen van zekerheid tot doel, aldus Wiebes

Download:

“Beantwoording VSO rulingonderzoek” (PDF)

terug