Werkloosheid gedaald in oktober

Bron: CBS

De werkloosheid is in oktober gedaald naar 4,5% van de Nederlandse beroepsbevolking, van 4,7% in september. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Volgens het CBS is het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 15.000 per maand toegenomen.

Oktober

Vorige maand had in diezelfde leeftijdsgroep ruim 8,6 miljoen mensen betaald werk. Bijna 4,3 miljoen mensen hadden om uiteenlopende reden geen betaald werk, waaronder 404.000 personen die recent naar werk zochten en direct beschikbaar zijn. Hun aantal is met gemiddeld 3.000 per maand toegenomen.

Laagste punt

De werkloosheid bereikte eind 2008 het laagste punt met 3,6%. De jeugdwerkloosheid stond vorige maand op 7,9%. Vlak voor de crisis was dit 8,4%.

WW-uitkeringen

Het aantal lopende WW-uitkeringen nam in oktober 2017 met bijna 8.000 af. Daarmee kwam het aantal WW-uitkeringen eind oktober uit op 343.000. Dat aantal is sinds december 2012 niet meer zo laag geweest. Het aantal WW-uitkeringen daalde in oktober vooral onder mensen met bouwberoepen en pedagogische beroepen. Alleen bij de agrarische beroepen zijn er in oktober 7,8% meer WW-uitkeringen dan in september. Bij de veranderingen ten opzichte van de vorige maand speelt de invloed van het seizoen een rol: er is minder werk voor agrarische beroepen en juist meer voor pedagogische beroepen.

Ten opzichte van een jaar geleden, oktober 2016, is het aantal WW-uitkeringen met 18,2% afgenomen. De daling ten opzichte van vorig jaar is vooral groot in de bouwnijverheid (-41,9%) en bij de uitzendbedrijven (-28,5%).

terug