Werkdruk fiscalisten neemt toe

Bron: ANP

Fiscalisten zien de werkdruk toenemen. Dat blijkt uit het onderzoek Werken in de Fiscaliteit dat voor de vijfde maal op rij werd gehouden door Sdu en Berenschot. Meer fiscalisten dan in 2015 vinden de balans tussen werk en privé verstoord. Daarnaast is de grootste zorg om de doelen te bereiken met onvoldoende budget.

Verstoring balans werk-privé

Uit het onderzoek Werken in de Fiscaliteit 2016 blijkt dat het percentage fiscalisten dat meent dat de balans tussen werk en privé niet op orde is de afgelopen jaren is toegenomen. Dat de werkdruk lijkt toe te nemen, blijkt ook uit het feit dat 39% van de fiscalisten aangeeft het belangrijk te vinden dat de werkdruk vermindert, tegenover 28% vorig jaar. 61% van de fiscalisten zegt regelmatig en onbetaald meer uren te maken dan het aantal overeengekomen uren.

Onvoldoende budget

Verder blijkt uit het onderzoek dat fiscalisten tijdens de laagconjunctuur zich vooral zorgen maakten over bezuinigingen op de arbeidsvoorwaarden, bevriezing van het salaris en afname van de vraag naar hun diensten. Belangrijkste zorg is nu dat er onvoldoende budget is om doelen te bereiken.

Naderend tekort fiscalisten

Nu de markt weer aantrekt verwacht 32% van de respondenten weer meer vacatures. Dat is een kleine stijging ten opzichte van vorig jaar. Met deze tendens verwachten de fiscalisten uit het onderzoek een grote mate van tekort op de arbeidsmarkt.

Belastingdienst populaire werkgever

Sinds het van start gaan van het jaarlijkse onderzoek Werken in de Fiscaliteit in 2012 staat de Belastingdienst op één als populairste werkgever. Ondanks de negatieve publiciteit dit jaar nam de populariteit in 2016 zelfs licht toe: voor één op de vijf fiscalisten is zij de favoriete werkgever. Opvallend is dat de publieke sector (Belastingdienst en rechterlijke macht) en het onderwijs (wetenschappelijk en hbo) ook in 2015 weer in de top vijf zijn te vinden. Van de Big Four-kantoren treffen we alleen EY in de top vijf aan.

Discussie (0)

Bekijken en participeren
Log in of Registreer om een reactie te plaatsen
terug