Wereldwijd toenemende belastingrisico’s, waarbij bedrijven zich zorgen maken

Bron: ANP

Meer dan vier van de vijf (81%) onderzochte bedrijven verwachten dat in de komende twee jaar de nu al grote belastingrisico’s versneld zullen toenemen. Dit staat in een nieuw wereldwijd rapport van EY, Bridging the Divide (Het overbruggen van de kloof).

In dit rapport wordt eveneens vastgesteld dat bedrijven het mogelijke gebrek aan samenwerking tussen nationale overheden in het project van Base Erosion and Profit Shifting (BEPS, basiserosie en winstverschuiving) van de Organisation for Economic Cooperation & Development (OECD, organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling) als een enorm risico beschouwen.

Onderzoek

Het EY-onderzoek onder 830 leidinggevenden op het gebied van belastingzaken en financiën (waaronder 120 Chief Financial Officers) in 25 landen biedt het eerste kwantificeerbare wereldwijde voorbeeld van de manier waarop bedrijven over de hele wereld het BEPS-project van de OECD zien. Bijna een derde (31%) van alle onderzochte bedrijven voorspelt dat de introductie van de BEPS gekenmerkt zal worden door relatief beperkte gecoördineerde actie en door toenemende unilaterale handelingen door landen. Driekwart (74%) van de grootste onderzochte bedrijven (met een jaaromzet boven de $ 5 miljard dollar) stelt van mening te zijn dat sommige landen alleen al het bestaan van het BEPS-project van de OECD als een reden beschouwen om hun aanpak van handhaving te wijzigen, voordat eventuele aanbevelingen worden omgezet in landelijke wetgeving.

Dubbele belasting

Als gevolg hiervan is een meerderheid van deze grootste bedrijven (61%) bang dat er in de komende drie jaar een toename zal zijn in dubbele belasting. “Internationale bedrijven delen de zorgen van de OECD dat nationale overheden gecoördineerde actie dienen te ondernemen om te garanderen dat eventuele BEPS-gerelateerde aanbevelingen productief zijn”, zegt Dave Holtze, de vicevoorzitter belastingzaken wereldwijd van EY. “De OECD kan een rol van onschatbare waarde spelen in het voorkomen van wat ze wel een “wereldwijde belastingchaos” hebben genoemd en dat leidt tot dubbele belasting en toegenomen controverse in het aandringen op gezamenlijke aanpak en consistente normen”.

Andere belastingrisico’s

Behalve de risico’s met betrekking tot BEPS onthult het onderzoek ook andere bronnen voor belastingrisico’s die volgens bedrijven momenteel door hen worden ondervonden en waar zij in de komende jaren verwachten mee te worden geconfronteerd.

De meerderheid van de grootste bedrijven (68%) meldt dat het van mening is dat belastingcontroles in de afgelopen twee jaar steeds agressiever zijn geworden. Dit is een stijging in vergelijking met de 57% in 2011, toen het onderzoek voor het laatst werd gehouden. Daarnaast worden bedrijven geconfronteerd met strengere handhavingsmaatregelen van de kant van belastinginstanties, vooral op het gebied van overdrachtsprijsstelling, dat volgens hen het grootste belastingrisico is. B

Bedrijven noemen indirecte belastingen en voortdurende vestigingsuitdagingen als de op een na grootste en op twee na grootste risicobronnen.

Gevolg

Als gevolg van deze toegenomen risico’s is 78% van de grootste bedrijven het ermee eens of zeer mee eens dat belastingrisico’s en het beheren van controversiële situaties in de komende twee jaar steeds belangrijker zullen worden. Toch is driekwart van deze bedrijven van mening dat ze onvoldoende hulpmiddelen hebben voor fiscale handelingen.

Discussie (0)

Bekijken en participeren
Log in of Registreer om een reactie te plaatsen
terug