Weekers sluit overeenkomst met VS tegen belastingontwijking en zwartsparen

Bron: Rijksoverheid

Vanaf september 2015 gaat de Nederlandse Belastingdienst gegevens met de IRS (de Amerikaanse belastingdienst) automatisch uitwisselen. Ook krijgt de Belastingdienst gegevens van Nederlandse belastingplichtigen van de VS. Daartoe is op 18 december 2013 een zogenaamde FATCA-overeenkomst getekend.

Samenwerking

Deze overeenkomst onderstreept de samenwerking tussen Nederland en de VS tegen belastingontwijking en zwartsparen. Door de overeenkomst worden onder meer de administratieve lasten voor Nederlandse financiële instellingen verminderd en wordt rechtsbescherming voor hun klanten gegarandeerd. Een belangrijk voordeel van de overeenkomst is dat Nederlandse financiële instellingen niet meer afzonderlijk een overeenkomst met de Amerikaanse belastingdienst hoeven te sluiten.

”Eigen” Belastingdienst

In plaats daarvan zal de gegevensuitwisseling lopen via de ‘eigen’ Belastingdienst. Hiervoor wordt de Nederlandse wetgeving aangepast. Beide belastingdiensten hanteren bij de uitwisseling een hoge standaard van dataprotectie. Ook is de vertrouwelijkheid geborgd. De FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) is een Amerikaanse wet die bepaalt dat alle financiële instellingen wereldwijd informatie over Amerikaanse klanten, personen en bedrijven moeten doorgeven aan de Amerikaanse Belastingdienst, de IRS.Het doel van FATCA is het tegengaan van belastingontduiking en zwartsparen door Amerikaanse personen en bedrijven.

G20

De G20 vindt dat automatische uitwisseling van FATCA informatie de nieuwe mondiale standaard moet worden om belastingontduiking en zwartsparen tegen te gaan. Een groot aantal landen, waaronder Nederland, heeft zich hierbij aangesloten en draagt in OESO en EU verband actief bij aan de ontwikkeling van de nieuwe mondiale standaard. FATCA past in deze wereldwijde ontwikkeling, waarbij belastingtransparantie wordt vergroot.

Discussie (0)

Bekijken en participeren
Log in of Registreer om een reactie te plaatsen
terug